V Evropě našli obří hrobku starší než pyramidy. O dávné civilizaci nic nevíme

Newgrange Irsko

Newgrange Irsko

Foto: MNStudio / Shutterstock

Záhadná prehistorická mega hrobka, která byla objevena v oblasti Newgrange v Irsku, je pro vědce velkou neznámou. Nalezený „kult mrtvých“ je starší a záhadnější než samotné pyramidy. O dávné civilizaci, která však stojí za jeho stavbou, vědci zatím nic neví.

Newgrange v irském hrabství Meath je starší než Stonehenge a pyramidy. Je však stejně důležitý, přestože jde o jednu z méně známých starověkých památek.

V Evropě našli obří hrobku starší a záhadnější než pyramidy

Tento obrovský neolitický monument je o šest století starší než nejstarší pyramida v Egyptě a o sedm set let starší než kamenný kruh ve Stonehenge. Vědci odhadují, že byl postaven kolem roku 3200 př. n. l.

Tato průchozí hrobka, která je ústředním bodem prehistorického komplexu známého v irštině jako Brú na Bóinne, Palác Boyne, se skládá z 200 000 tun materiálu a má rozlohu přes jeden akr. Je to důmyslná stavba, která svědčí o schopnostech svých stavitelů jako inženýrů, umělců a astronomů. Je také dokladem jejich náboženství. Vědci nyní zkoumají, kdo byli její skuteční stavitelé. 

Shoda panuje v tom, že monument postavili původní obyvatelé Irska, což však nezabránilo vzniku řady fascinujících teorií, které tvrdí opak. Jako stavitelé Newgrange byli uváděni Vikingové, Féničané, Egypťané a Římané. Otázkou zůstává, na kolik jsou tyto teorie pravdivé. 

V roce 1699 narazil Charles Campbell na svém panství na zarostlou hromadu kamení a považoval ji za vhodný lom. To platilo do chvíle, než objevil kolosální zdobený kámen, který střežil vchod do chodby. Campbell znovu objevil Newgrange. On a jeho muži se pak pravděpodobně stali také prvními lidmi, kteří do "jeskyně" po tisíciletích opět vstoupili.

O dávné civilizaci vědci nic neví

První dny výzkumů byly nesnadné. Doprovázelo je mnoho měření, více či méně přesných, která nabízela divoce se lišící teorie o původu nalezené mohyly. Badatel z počátku 18. století Thomas Molyneux tvrdil, že viděl velký kámen ve tvaru pyramidy, který od té doby nikdo neviděl, a Thomas Pownall byl přesvědčen, že mohyla byla původně mnohem vyšší pyramidální stavbou.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Mnozí z těchto památkářů však celkově významně přispěli, například George Petrie, který pomohl obnovit spojení mezi památkou a ranou irskou literaturou. Všichni tito první badatelé také měli tendenci ocenit, že Newgrange zjevně není jen velké mauzoleum, ale spíše něco s větším náboženským významem. Ačkoliv neměli tendenci příliš rozšiřovat teorii, že se jedná o "barbarské posvátné místo pro staré Iry".

Charles Vallancey ve svém průzkumu z roku 1786 popsal hrobku jako umělou "sluneční jeskyni", která souvisí s chaldejským slunečním kultem. Možná se v chaldejské části mýlil, ale o mnoho let později byl solární význam hrobky posunut mnohem dál.

V letech 1962-1975 vedl Michael O'Kelly velmi oceňovaný průzkum Newgrange. O'Kelly sice zpochybňoval některé aspekty práce prvních badatelů, ale mnohé z jejich závěrů byly potvrzeny profesorovými vykopávkami.

O'Kelly nazval Newgrange a nedaleké Dowth a Knowth "katedrálami megalitického náboženství". Pro neolitické obyvatele Irska to bylo místo velkého náboženského významu, spojené nejen s uctíváním slunce, ale také s "kultem mrtvých". Jedná se o krásný příklad průchozí hrobky, v níž byli údajně pohřbeni různí mýtičtí hrdinové a králové. O'Kelly ji však také popsal jako "dům mrtvých", jehož vodotěsnost naznačuje, že se v něm myslelo na "živé". Podle irské tradice byl Newgrange domovem Dagdy, náčelníka Tuatha Dé Danann, rasy nadpřirozených bytostí, které údajně obývaly starověké Irsko.

Posvátné město Caral - Supe

Caral: Tyto pyramidy stvořila supervyspělá civilizace. Jsou starší než egyptské

Nedávný genetický výzkum do jisté míry potvrzuje, že Newgrange je v mytologii považován za domov "božských králů". V dublinské studii z roku 2020 byly analyzovány ostatky muže, který byl nalezen pohřbený v Newgrange. Výsledky odhalily, že jeho rodiče byli pravděpodobně bratr a sestra. To, že se narodil ze schváleného incestního svazku z této doby, naznačuje, že byl velmi pravděpodobně královského původu nebo alespoň z elitní skupiny.

Zdroje:

www.thesun.co.uk

jetsetterweb.wordpress.com

headtopics.com