Tesla celý život soupeřil s Thomasem Alvou Edisonem, který se ale více než tomu, jak bude svět vypadat v budoucnu, těžil ze své doby. Mnohé z Teslových nápadů se nerealizovaly i proto, že je sponzoři považovali za neuskutečnitelné. Místo toho dalece předběhly dobu.

V roce 1926 zveřejnil časopis Collier's rozhovor s Nikolou Teslou, který skutečně šokoval média i veřejnost. Tvrdil například, že v budoucnu vznikne zcela jiný řád, v němž budou mít dominantní roli ženy, nebo že lidé spolu budou komunikovat díky jednoduchým přenosným zařízením, letadla budou mít bezpilotní řízení a podobné. Už tedy tak Tesla vyslovil několik na svou dobu neuvěřitelných předpovědí o budoucnosti, z nichž většina z nich se týkala 21. století.

Na video o Teslových předpovědích pro naši dobu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co se splnilo?

Kdybychom se podívali na některé věci, které Tesla předpověděl, jistě musíme zmínit v první řadě internet. Ostatně, on sám se mohl již dávno stát jeho tvůrcem. Srbský vědec totiž už ve své době tvrdil, že Wardencliffská věž může bezdrátově přenášet hlas, text a obraz kamkoli na světě. Předpověděl, že v budoucnu telegraf nahradí bezdrátový přenos s neomezenou vzdáleností. Rovněž věděl, že vzniknou „televizní noviny“ a zpravodajství, tedy že tištěné noviny budou nahrazeny a zprávy budou doručovány bezdrátově lidem až domů.

Také předpověděl mobilní telefony, tedy malá bezdrátová zařízení, která budou kombinovat různé technologie a bezdrátové připojení. Tesla popsal zařízení, díky němuž se vzájemně uvidíme i uslyšíme, aniž bychom stáli tváří v tvář, a které bude dostatečně malé, abychom ho mohli nosit v kapse.

Věděl i to, že svět bude ovládat dálkově ovládaná technika. Již on sám udělal v roce 1898 demonstrační experiment, kdy ze břehu dálkovým ovládáním otočil kormidlem člunu, spustil lodní šroub a rozsvítil boční světla na palubě. Věděl, že dálkové ovládaná zařízení jsou hudbou blízké budoucnosti, stejně jako již v roce 1898 sám navrhl konstrukci automobilového vozu, který by dokázal sám provádět různé operace. I odtud jméno dnešní společnosti, Tesla, která jeho prognózu splnila. V souvislosti s tím hovořil i o automatizované pracovní síle, kdy roboti (slovo Karla Čapka) téměř zcela nahradí lidskou práci. I k tomuto trendu se pomalu dobíráme.

Naprosto nadčasové prognózy

Nikola Tesla věřil, že celý svět je naplněn nekonečným množstvím energie. Věděl, že se dostaneme do bodu, kdy ji lidstvo bude umět využívat zdarma, kdekoli a kdykoli. Stejný potenciál vidět i ve vodě, která by mohla nahradit běžné drahé zdroje.

Dobře si uvědomoval, jak moc je pro nás životní prostřední důležité. Tesla předpokládal, že do roku 2035, bude nutné cíleně chránit naši planetu, což se nakonec stalo mnohem dříve. Americká Agentura pro ochranu životního prostředí byla založena již v roce 1970.

I jeho další prognózy se postupně plní. Ženy již nyní mají ve většině společností stejnou roli, jako muži. V mnoha společnostech hrají dominantní roli, mají stejné vzdělání jako muži a vedoucí pozice ve společnosti.

Co nás možná čeká?

I pokud jde o politiku a náboženství, Tesla tvrdil, že buddhismus a křesťanství budou náboženstvím lidské rasy v 21. století. Rovněž se domníval, že nikomu, kdo není žádoucím rodičem, by nemělo být dovoleno plodit potomstvo. Viděl velkou budoucnost v hygieně, tělesné kultuře, a dokonce si myslel, že vznikne ve vládě pozice ministra hygieny nebo tělesné kultury již v roce 2025. Vedle osobní hygieny Tesla zařadil mezi společenské nemoci také "znečištění".

Rovněž pronesl, že " do jednoho století přestanou být káva, čaj a tabák v módě. Alkohol se však bude stále používat. Není to stimulant, ale skutečný elixír života."

Závěrem…

Tesla odmítal dělat kompromisy nebo se vtírat, i když tím profesně trpěl. A v mnoha případech měl pravdu. Mnohé z jeho předpovědí z roku 1935, jež byly otištěny v dalším rozhovoru, tentokrát pro časopis Svoboda, jsou i dnes příliš vzdálené, abychom je mohli měřit, jiné se zdají až zločinné, ale většina z nich je již skutečností nebo jsou velmi věrohodné.

Jak sám Nikola Tesla řekl, "předpovídat je nebezpečné. Žádný člověk nedokáže nahlédnout příliš daleko do budoucnosti."

Zdroje:

bigthink.com, allthatsinteresting.com, www.smithsonianmag.com