Ve své době byl Nostradamus vysoce vzdělaným a pokrokovým lékařem. Po smrti manželky a dvou dětí, jež podlehly morové epidemii, se začal zajímat, odkud tato smrtelná choroba pochází. Na rozdíl od většiny současníků nevěřil, že je nezvratným božím trestem. Snažil se vyrobit lék z bylin a dalších ingrediencí, který se měl mazat na rty. Navrhoval hygienická opatření a doporučoval, aby si lidé před jídlem myli ruce a na ulicích si zakrývali nos a ústa.

Stejně jako všichni tehdejší lékaři se však i on spoléhal při léčení na astrologii. Svou kariéru proroka odstartoval, když téměř přesně předpověděl smrt Jindřicha II. „Mladý lev přemůže starého a oči mu probodne zlatá klec. Dvě rány zajistí krutou smrt." Jak Nostradamus řekl, tak se stalo. Král Jindřich II. Francouzský byl zasažen kopím o šest let mladšího Gabriela Montgomeryho. To prolétlo hledím a roztříštilo se. Jedna střepina zasáhla Jindřichovo oko, druhé pronikla přes spánek. Než vládce zemřel, trpěl deset dní. Oba rytíři měli ve svém znaku lvy.

Touto smutnou věštbou získal důvěru manželky Jindřicha II. Kateřiny Medicejské, jež ho přijala do svých služeb. Následně byl dvorním lékařem a rádcem jejího syna Karla IX. Až do své smrti byl jedním z nejuznávanějších mužů francouzského království.

Nostradamus

Svá proroctví vydal knižně v roce 1555. Psal je ve čtyřverších neboli quatrainech a seřadil je po stovkách do centurií. Kromě úcty si však vysloužil také posměch. Jedním z nejzuřivějších odpůrců byl jeho bývalý mistr, lékař Scaliger, který tvrdil, že Nostradamovy předpovědi jsou jen snůškou nesmyslů a lží. S tímto názorem souhlasí i bývalý cambridgský lingvista a spisovatel Peter Lemesurier.

Podle Lemesuriera Nostradamus nevytvářel věštby, ale predikce. „Inspiroval se historickými událostmi, jež se již staly a ty překlápěl do budoucnosti," píše ve své knize Nostradamus: Muž, mýtus, pravda. „Běžný je i nešvar, kdy většina překladatelů překrucují slova, aby verše vypadaly, že hovoří o dané příhodě. Většina čtenářů pak podléhá takzvanému Forerovu efektu. Obecné popisy si vztahují na konkrétní osobu nebo příběh," vysvětluje lingvista. Tento fenomén se běžně používá při tvorbě horoskopů.

Mezi další Nostradamova proroctví, která se měla splnit, patří také velký požár Londýna. „Krev spravedlivých udělá v Londýně chybu. Spálí se bleskem dvacettři šest. Stará dáma spadne z vysokého místa. Několik jedinců ze stejné sekty bude zabito." Toto čtyřverší má, podle různých interpretací, odkazovat na rok 1666 (20 x 3 + 6), město Londýn a krysy, jež prý při požáru ve velkém uhynuly.

Nostradamova proroctví

Věstec měl předpovědět i nástup Adolfa Hitlera k moci. „Z hlubin západu Evropy z chudých lidí zrodí se dítě. Svým jazykem svede tlupu a jeho sláva překročí hranice světadílu," napsal. Další text se zmiňuje o boji „v blízkosti Hister“, což může být podle různých teorií odkaz na Hitlerovo jméno nebo starý název řeky Dunaj.

Zdroj: Youtube

Mezi další splněné věštby má patřit i bombový útok na Hirošimu a Nagasaki. Prorok měl napsat o dvou městech, v nichž se stane pohroma, kterou ještě nikdo nikdy neviděl. Lidi vyžene ocel a následovat bude hladomor v moru. Také jeden z klíčových okamžiků 20. století, zabití amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, neušel Nostradamově pozornosti. Nejcitovanějším úsekem, potvrzující lékařův dar zní: „Náhle padne zlo na velkého muže, z činu bude obviněn nevinný mrtvý a skutečný viník zůstane v mlze."

Zdroj:

www.history.co.uk, www.livescience.com, www.kurzy.cz