12 kruhů v Jordánsku, jeden v Sýrii a dva v Turecku, z nichž jeden protíná starověká římská cesta, vznikly pravděpodobně ještě před Římskou říší. Těchto dvanáct obřích a velmi pravidelných kruhů je velkou záhadou. Kruhy jsou staré nejméně 2 000 let. Jsou vyrobeny z vrstvených kamenů do tvaru kruhů, jež mají asi 400 metrů v průměru. Jsou pozorovatelné nejlépe shora, odkud je možné si skutečně vychutnat jejich naprostou přesnost, která láme hlavy mnoha expertům.

Na video o těchto obrazcích se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Tyto starověké kruhy se nalézají na území Turecka, Sýrie a Jordánska, ale dodnes se neví, proč ani kým byly postaveny. Přičemž lidský faktor je naprosto jasný - přesnost kruhů nepochybně vyžadovala alespoň jednoho člověka jako 'architekta'.

Lidský tvůrce – ale důvod?

O tom, jak byly kruhy „vyrobeny“, spekuluje vědecký tým Davida Kennedyho, výzkumníka Západní australské univerzity, který se jejich studiu intenzivně věnuje. Kennedy se domnívá, že aby kruhy vznikly, jejich tvůrce zřejmě musel použít kůl a provaz, díky nimž dosáhl oné zarážející pravidelnosti. Tato technika by také dle jeho názoru vysvětlila chyby v přesném obvodu kruhů, jež se objevují na místech, kde byla půda nerovná. To by zamezilo pohybu, protože člověk by musel problematické místo prostě obejít…

Podle Kennedyho týmu je důvodem toho, že byly kruhy objeveny až ve 20. letech 20. století právě to, že jsou viditelné jen z výšky. Letecká fotografie tak Kennedymu pomáhá dokumentovat archeologické lokality na Blízkém východě. Stejně jako peruánské linie Nazca zobrazující zejména stylizovaná zvířata, i tyto kruhy ve vyprahlé krajině Blízkého východu lze nejlépe pozorovat ze vzduchu. Tak je ještě více viditelné, že jsou často vyobrazeny na lávových polích. Nejsou zde však jen kruhy, ale obrazce zahrnují i draky (tvary sloužící k přivádění zvířat do určité oblasti za účelem lovu) a stěny táhnoucí se několik set metrů. Kola jsou však vědecky nejzajímavější.

Dodnes však nevíme, kdo tyto kruhy postavil. Na lovení zvěře jsou příliš nízké. Jejich pravidelnost by také nebyla nutností. Navíc některé jejich části jsou obtížně přístupné, proto si budeme muset na vyřešení záhady ještě počkat.

Zdroje:

www.smithsonianmag.com, www.jpost.com