Kromě Sneferovy lomené pyramidy se skeny zaměřují na Červenou pyramidu v Dahšúru, Chufuovu či Velkou pyramidu a Chafreovu pyramidu v Gíze. Tým složený z expertů z Egypta, Japonska, Kanady a Francie stojí za projektem Skenování pyramid, v jehož rámci pomocí inovativních metod nahlížejí do nitra čtyř starověkých pyramid v Egyptě. Samozřejmě, že kromě nových poznatků, zejména o dosud neobjevených komorách, je jejich hlavním zájmem nepoškodit konstrukci pyramid.

Ohnutá pyramida v egyptském Dahšúru je jedinečná: místo dokonalého tvaru pyramidy se její sklon mění asi ve 2/3 cesty k vrcholu. Je také jednou z pěti pyramid Staré říše, které si i 4500 let po svém postavení zachovaly svůj původní tvar. Lomená a červená pyramida v Dahšúru a tři pyramidy v Gíze byly postaveny během jediného století. Právě lomená pyramida je nejlepší příležitostí, jak pochopit, jak se vyvíjely architektonické techniky starověkého Egypta.

Bentova pyramida faraona Sneferua

Sneferu je znám jako velký stavitel pyramid. Chtěl vytvořit největší pyramidu na světě a při hledání dokonalosti vytvořil nejméně tři. Egyptologové velmi dlouho spekulují o tom, zda je Sneferu pohřben uvnitř Bentovy pyramidy v dosud neobjevené pohřební komoře. Bentova pyramida se nachází v královské nekropoli Dahsúr, 40 km od Káhiry. Byla postavena za vlády faraona Sneferua, který vládl Egyptu cca 2 600 let př. n. l. po dobu 30 nebo dokonce 48 let.

Nejnovější výzkumy však hypotézu o faraonově tělu uvnitř pyramidy vyloučily. Vědci při skenování nezjistili žádnou neznámou komoru o velikosti, která by mohla být pohřební komorou.

Na video z vnitřku Bentovy pyramidy se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Již v roce 2016 byly dokončeny první termografické skeny, které prokázaly, že na západní straně Rudé pyramidy není zřetelné teplotní oddělení, zato však ukázaly dvě anomálie nacházející se na severním křídle Chufuovy pyramidy.

Moderní metody pomáhají odhalit historii

Projekt skenování pyramid byl zahájen v říjnu 2015 a je realizován úřadem egyptského ministerstva pro starožitnosti za podpory vědců z Technické fakulty Káhirské univerzity a neziskové organizace Heritage, Innovation and Preservation se sídlem ve Francii. Pomáhají rovněž vědci z Université Laval z kanadského Quebecu a japonské Nagojské univerzity.

Studie vnitřku a struktury pyramidy je založena na třech moderních technologiích: infračervené termografii, 3D skenování pomocí laserů a detektorech kosmického záření. Díky propojení těchto metod je obraz Snefruovy pyramidy, který vědci dostali, stejně jasný, jako kdyby použili rentgen.

V první řadě je zkoumána infračervená energie vyzařovaná stavbami. Vědci plánují výsledky svého testování použít k odhadu rozložení teploty uvnitř. Po ní jsou použity lasery k odrážení úzkých světelných pulzů od vnitřních prostor ohnuté pyramidy. A poslední část výzkumu se zaměřuje na lokalizaci kosmických částic, tzv. mionů, uvnitř struktury pomocí detekčních desek. O této metodě jsme již psali v souvislosti s Velkou Chufeovou pyramidou.

Tajemství mionů

Miony vznikají v okamžiku, kdy kosmické záření dopadá na zemskou atmosféru. Tyto mikroskopické částice prší z atmosféry, přičemž procházejí prázdnými prostory a mohou být pohlceny nebo odraženy tvrdšími povrchy. Ačkoli na lidské tělo nepůsobí, při použití speciálních detekčních desek je lze sledovat. V Bentově pyramidě bylo umístěno 80 těchto desek, a to v její spodní komoře, kde pokrývaly plochu asi 1 m2 po dobu 40 dní. Po této době a analýze těchto desek vědci vytvořili 3D snímky pyramidy, které odhalily tvar všech komor uvnitř.

Ačkoli se skenováním nepodařilo odhalit další komory, které by měly velikost horní komory nebo byly mimo zorné pole, Mehdi Tayoubi ze společnosti Scan Pyramid říká, že se přesto jedná o vědecký průlom, protože ověřuje koncept muografie používaný v egyptských pyramidách.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid, www.ancient-origins.net, www.thoughtco.com, www.egypttoursportal.com/bent-pyramid/