Více než dva tisíce let stará kamenná deska je dalším z pozůstatků, jež zanechali na území Skotska Piktové. Tento národ obýval severní a východní část starověkého Skotska před více než tisíci lety, jak známe z dobových záznamů. Přesto o nich ale mnoho nevíme. Hovořili dnes již zaniklým piktským jazykem, který byl ostrovním keltským jazykem příbuzným s bretaňštinou. Piktové pili víno, uměli dobře zpracovávat kovy a byli napojeni na starověké evropské obchodní cesty. Předpokládáme, že Piktové mohli být potomky Kaledonců.

Na video o piktských deskách ve Skotsku se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

(Po)malovaní lidé zanechali dědictví vytesané do kamenů

Kdybychom však pátrali po původu slova, Picti znamená malovaný lid. Piktové dlouho úspěšně odolávali římskému dobývání a zatímco je Římané vykreslovali jako barbary a zaostalce, byli to převážně samozásobitelé, kteří pěstovali obilí a pásli domácí zvířata. Obrázkoví lidé ale měli rádi tetování, což víme i přesto, že po sobě nezanechali žádné rozsáhlé písemné záznamy popisující jejich život. Možná i jejich jméno souvisí s jejich pomalovanými těly a obličeji, které zdobila četná tetování. Místo toho po sobě zanechali mnohé kameny. Piktské kamenné desky zobrazují vytesané vzory, zvířata a další vhledy do tajemného světa Piktů. Většina kamenů byla nalezena ve Skotsku.

Původně se předpokládalo, že Piktové vyznávali určitou formu keltského mnohobožství, přestože nakonec konvertovali ke křesťanství. O tajemství Piktů hovoří toto video:

Zdroj: Youtube

Deska ze hřbitova Kilmadock

Nově nalezený piktský kámen s křížem je jedním z nejzachovalejších kamenů. Skotské město Doune leží v oblasti, kde se Piktové s Římany potkávali. "Deska s křížem je první v této oblasti a může znamenat, že se obyvatelé začali považovat za Pikty," říká archeolog Murray Cook. Ač jsou vytesané kameny z raně středověkého Skotska poměrně běžné, ten nově objevený má tři zajímavé rysy.

Deska měří 119 cm na výšku, 82 cm na šířku a vypadá jako náhrobní kámen. Experti si však myslí, že měl více funkcí, o čemž svědčí i jeho zaoblený vrchol, figurální výzdoba a nápis psaný oghamem, středověkou abecedou.

„Křížové desky mohly být náhrobními značkami a sloužit ke sdělování křesťanských poselství laickému publiku prostřednictvím obrazů. Někdy se na těchto typech památníků mísí ikonografie původního piktského náboženství s křesťanskou ikonografií," míní historička a keltoložka Kelly Kilpatrick, která bude desku blíže zkoumat.

Co víme o kamenu již nyní

Ptačí hlavy na kameni by mohly být hlavy pelikánů, protože podle tradice pelikán ukusuje vlastní maso, aby nakrmil svá mláďata. To by mohlo znamenat symbol Krista a Poslední večeře, která se stává eucharistií.

Zobrazení býka zase může být symbolem rodiny, regionu nebo boha.

Ale nejpozoruhodnější je nápis ogham, který se táhne kolem boku kamene. Těch se totiž dochovalo celkem asi jen 400, přičemž všechny v Irsku. Ten na desce z Doune je první ve středním Skotsku. Ogham však půjde přečíst až po zvednutí kamene. Až bude plně odhalen, vědci doufají, že jim řekne více o jazyce, kterým mluvili vládnoucí v této oblasti.

Kamenná deska ale zřejmě sloužila jako veřejná socha, kterou nechal postavit bohatý mecenáš na oslavu svého piktského dědictví i křesťanské víry. Analýza si vyžádá investice ve výši tisíců dolarů.

Zdroje:

www.livescience.com

en.wikipedia.org/wiki/Picts

www.scotsman.com