Rok je doba odvozená od oběhu Země kolem Slunce. Trvá přibližně 365 a čtvrt dne. V současnosti se pozemšťané dožívají v průměru 73,5 roku. Astronomové však nedaleko nás objevili planetu, na které by lidé mohli slavit 9 943 narozeniny.

Planeta je od nás vzdálená 100 světelných let. Objevena byla sondou NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), jejímž úkolem je hledat potenciálně obyvatelné oběžnice. „TESS vyhledává nové světy pomocí tranzitní metody sledování jasnosti tisíců hvězd současně. Pokud se mění, je možné, že kolem nich krouží planety," vysvětluje astrofyzička Laetitia Delrez z University of Liège v Belgii.

Planety TOI-4306b a LP 890-9c

Nález TOI-4306b potvrdil pozemský dalekohled SPECULOOS telescopes vybavený citlivými infračervenými kamerami. Díky nim detekoval i druhou, dříve neznámou planetu, jež dostala název LP 890-9c. Obě tělesa obíhají kolem hvězdy TOI-4306. Ta je asi 6,5krát menší než naše Slunce a je přibližně o polovinu studenější.

První z exoplanet je asi o 30 % větší než Země a oběh kolem hvězdy ji trvá 2,7 pozemského dne. Druhá z planet, kterou tým zkoumal, je asi o 40 % větší než Země a má delší dobu oběhu, asi 8,5 dne. Zde by se lidé mohli dožít 3 158 let. Právě ona je významným kandidátem, na němž by se mohl vyskytovat život.

„Pohybuje se ve vzdálenosti asi 10krát kratší, než je vzdálenost od Merkuru ke Slunci," říká profesor Francisco J. Pozuelos. „To znamená, že množství záření je tak nízké, že je na povrchu tělesa možná přítomnost kapalné vody. Za podmínky, že má vhodnou atmosféru."

Nové Superzemě

Právě tu se vědci pokusí co nejdříve prozkoumat. Použijí k tomu teleskop Jamese Webbera, jehož pomocí zjistili, že LP 890-9c je složena především z křemičitanových hornin, stejně jako Země, Merkur, Venuše a Mars.

Zdroj: Youtube

„Vše naznačuje tomu, že na těchto vzdálených planetách může existovat život. Navíc, díky specifické délce oběhu může být složitější," říká J. Pozuelos. „Navíc se ukazuje, že vnímání času je těžko uchopitelné. Na každé planetě běží jiným tempem. Jedinec tak nemusí být omezen pouze na sto let existence. Je to fascinující."

Zdroj:

www.oapublishinglondon.com, www.historyofyesterday.com, www.openaccessgovernment.org