V době, kdy byl orloj rekonstruován, našli restaurátoři v jedné z opravovaných plastik skrytý dopis. Byl zavřený v pouzdře a stál za ním sám sochař Vojtěch Sucharda. Sucharda byl autorem plastik apoštolů, které byly po 2. světové válce umístěny na astronomických hodinách. O mysteriu pražského orloje hovoří toto video:

Zdroj: Youtube

Stížnost a adorace pražského orloje

Desetiměsíční rekonstrukce v letech 2017-18 odhalila mnohé záhady. Odborníkům se na potěžkání zdála socha svatého Tomáše lehčí než ostatní. Bylo to díky dutině, v níž bylo poselství skryto. Proto se rozhodli sochu podrobit rentgenovému zkoumání a skutečně se ukázalo, že uvnitř je záhadné kovové pouzdro.

Uvnitř pouzdra byl nalezen vzkaz, ve kterém si Sucharda stěžoval na tehdejší poměry, zejména na památkáře, kteří mu neumožnili s orlojem udělat to, co měl v plánu. Jeho projekt výzdoby byl totiž původně daleko velkolepější než jen vytvoření nových dřevěných plastik apoštolů a figur na orloji. Suchardovi se nelíbilo, že se na orloji nacházejí sochy, které městu darovali lidé, ale které nesouvisejí s Prahou. Památkáři ale jeho názor nesdíleli. O svém střetu s památkářem dokonce Sucharda napsal i pohádku.

Na druhou stranu si sochař dobře uvědomoval věhlasnost a důležitost zakázky, jíž získal. Původní sochy shořely při požáru radnice v průběhu pražského povstávání v květnu 1945.

Neopomenul proto ani vyzdvihnout krásu a historickou hodnotu hodin. Celý vzkaz dalším generacím pak spolu s dobovými novinami ukryl v dutině sochy svatého Tomáše.

Vzkaz po 70 letech nalezen

Suchardův vzkaz tak spatřil znovu světlo světa po 70 letech při rekonstrukci. Nikdo nečekal, že by orloj vydal ještě takové tajemství. Pražský radní Jan Wolf tehdy překvapeně pronesl: "Když už si myslíme, že o památce, jakou je Staroměstská radnice, víme vše, překvapí nás nějaký nový nález. Rekonstrukce nám darovala sedmdesát let starou zprávu pana Suchardy, který byl v poválečném období pověřen vytvořením nových dřevěných plastik apoštolů a figur na orloji."

Další nálezy

Kromě Suchardova poselství byly nalezeny i další překvapivé věci. V orloji restaurátoři našli zazděná kamenná zvířata a další prvky, jež se objevily v rozích pod kalendáriem za ležícími polopostavami.

Podle restaurátorů bylo velmi složité se k nim dostat, tak dobře byly ukryté. Bylo nutno nejprve opatrně rozebrat zdivo, když se objevila část sloupku s hlavicí, na níž sedí pes odvrácený k divákovi zády. A to nebylo vše: Na opačné levé straně pak byl nalezen dravec se svěšenou hlavou a nad ním stojící sova.

Plastiky ze zatím nespecifikovaného materiálu byly nakonec datovány experty na počátek 15. století, o čemž svědčí i jejich umístění za výzdobu ze stejné doby, která je překrývá.

Již dříve objevili řemeslníci pracující na opravách věže radnice čtyři schránky z let 1949 a 1984. V různých tubusech byly vzkazy příštím generacím, písemnosti o výši investic, výtisky novin i tehdejší mince. V pamětní schránce byl i dopis, v němž klempíři kritizovali režim po komunistickém převratu v roce 1948.

Více informací o rozebraném orloji se dozvíte zde:

Zdroj: Youtube

Pražský orloj tak možná ani teď neřekl své poslední slovo. Ale dlouholeté spekulace o tajné místnosti v budově Staroměstské radnice se stále nepotvrdily. Svědčilo o ní rozložení prostor ve věži nebo odlišné zdivo. K Suchardově vzkazu byl pak připsán po rekonstrukci vzkaz nový a oba byly vráceny na věž, aby mohly promluvit v budoucnu k dalším generacím.

Zdroje:

prazsky.denik.cz

ct24.ceskatelevize.cz