Československá republika se začala formovat již před jejím oficiálním vznikem. Cílem Čechů bylo odtrhnout se od vlivu Rakouska-Uherska. I přesto, že byla formována doslova na koleni, stále se na ni vzpomíná jako na dvacet let národního úspěchu.

1. Kdy byla první republika oficiálně vyhlášena?

A) 28. října 1913

B) 28. října 1918

C) 28. října 1992

2. Kdo byl prvním premiérem Československa?

A) Karel Kramář

B) Edvard Beneš

C) Vlastimil Tusar

3. Z jakých části se Československo skládalo?

A) Čechy, Morava, České Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus

B) Slovensko, Čechy a Morava

C) Čechy, Slezsko a Slovensko

4. Kolik obyvatel měla první republika?

A) Kolem 20 miliónů

B) Kolem 8 miliónů

C) Kolem 13 miliónů

5. Jaké bylo heslo Československé republiky?

A) Rozum vítězí

B) Národ nám

C) Pravda vítězí

6. Jaký byl oficiální státní jazyk?

A) Českoslovenština

B) Němčina

C) Čeština

7. Jak vypadala první Československá vlajka?

A) Jako dnešní - s modrým klínem

B) Modrý klín byl na opačné straně

C) Měla červený a bílý pruh

8. Jak se nazývala páteř vlády?

A) Pětka

B) Národní strany Československé

C) Strany T.G.M.

9. Kolik % celého Rakousko-Uherského průmyslu převzalo Československo?

A) 40 %

B) 80 %

C) 5 %

10. Kdy první republika zanikla?

A) 24. prosince 1992

B) 31. prosince 1942

C) 29. 9. 1938

Správné odpovědi a historické souvislosti:

1. Nezávislost Československa byla prohlášena 28. října 1918 pětičlenným Národním výborem v Praze. Národní výbor prosadil kontinuitu zákonů a vládl prostřednictvím dekretů.

2. Prvním předsedou exilové vlády a ministrem financí byl Tomáš G. Masaryk. Karel Kramář byl zvolen prvním řádným premiérem 14. listopadu 1918.

3. Součástí Československa byly Čechy, Morava, České Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Smlouvu o připojení Podkarpatské Rusi podepsali účastníci mírové konference 10. září 1919. Důvodů připojení bylo několik. Jedním, podle ministra zahraniční Beneše, bylo, že: „Toto území sousedilo s Velkým Rumunskem, což je důležité vzhledem k maďarskému nebezpečí…“ Navíc si připojení přáli samotní obyvatelé. Podle historika Jana Rychlíka však na konferenci zazněl další silný argument. Připojením území k ČSR se mělo zabránit Rusku, aby ovládlo Halič a dostalo se na jižní stranu Karpat.

4. Do nové republiky bylo začleněno šest etnických skupin obyvatelstva s rozdílnými historickými, politickými a ekonomickými tradicemi. Dohromady bylo kolem 13. miliónů obyvatel.

5. Historické heslo Pravda vítězí se na vlajce prezidenta Československé republiky objevilo 30. března 1920. T. G. Masaryk ho však zpopularizoval již mezi lety 1914–1918, kdy v rámci mediální kampaně podporoval samostatný stát. Heslo pochází z dopisů Mistra Jana Husa, který roku 1413 napsal Janovi z Rejštejna, že „Pravda vítězí nad vším“ (Super omnia vincit veritas).

6. I přesto, že v Československu žilo více, než 20 % Němců, oficiálním jazykem se stala českoslovenština. Spojit Čechy a Slováky v Čechoslováky bylo nutné pro potřeby zahraniční politiky.

7. Původním zemským výsostným symbolem byl bílo-červený prapor. Vlajku s modrým klínem máme od roku 1920. Navrhl ji státní úředník, heraldik a archivář Jaroslav Kursa.

8. Pětka neboli velká pětka či páteř vlády byla neformální a mimoústavní uskupení složené z šéfů velkých prvorepublikových politických stran. Vznikla roku 1921 jako reakce na politickou krizi v roce 1920.

9. Hospodářství za první republiky bylo velice úspěšné. Československo převzalo asi 70 až 80 % celého průmyslu bývalé monarchie. Československo bylo v letech 1920 až 1935 dokonce 9. nejbohatším státem světa.

10. Zánik první republiky je spojen s Mnichovskou dohodou podepsanou 29. 9. 1938, předáním německo-jazyčného pohraničí nacistickému Německu a maďarsky mluvícího území Maďarsku.

Vyhodnocení:

10 až 7 správných odpovědí: Na první republiku jste expert. Historie vás zajímá a pamatujete si i dávno zapomenuté drobnosti. Gratulujeme!

6 až 4 správných odpovědí: Drilování dějepisu ve vás zanechalo stopy. O první Československý stát se však asi hluboce nezajímáte. Máte však skvěle nakročeno k dalšímu studiu.

0 až 3 správných odpovědí: Novověk asi není vaše parketa. Je však fascinující. Zkuste si pustit nějaký dokument nebo seriál. Uvidíte, že vás historie Československa nadchne.

Zdroj: Youtube

Zdroj:

www.zurnal.pravda.sk, www.cs.wikipedia.org/wiki/Pravda, www.tyden.cz, www.refresher.cz, www.edu.ceskatelevize.cz, www.plus.rozhlas.cz, www.cs.wikipedia.org/petka, www.cs.wikipedia.org/prvnirepublika