A tak je možné, že naši předkové přišli z naprosto jiné země, o které jsme dosud neměli ani ponětí.

Vědci zhotovili velkou studii DNA Čechů: Pocházíme z jedné ženy

Od chvíle, kdy vědci používají DNA k přesnému určení toho, odkud ten či onen národ pochází, se s přesným původem některých národů celkem zamíchaly karty. Ani my ale nejsme výjimkou. Otázkou zůstává, co přesně definuje národ jako národ. Vždyť ani rodinu mnohdy nedefinuje krev. 

Pokud bychom na jakousi národnostní sounáležitost ale měli nahlížet čistě vědecky, DNA je jasným ukazatelem, jak to bylo anebo také nebylo. Všechny molekuly DNA mají schopnost přenášet a zachovávat dlouhou linii genetického kódu, díky které je následně možné určit předky tisíce let zpátky. 

Předešlé generace lze tímto způsobem nejen definovat, ale také určit či změnit za ty, které v této linii mají být. 

Obecně platí, že aby mohl být původ toho či onoho předka určen, je třeba znát pohlaví. Muži totiž jako přesný doklad totožnosti potřebují chromozom Y. Ten se pak dědí z otce na syna. U žen je to pak mitochondriální DNA. Ta se přenáší z matky na dceru.

Aby však mohlo dojít k přesnému určení toho, odkud daný národ skutečně pochází, může nám pomoci pouze gen mužský. Schopností chromozomu Y je dělitelnost na velké množství podskupin, jejichž původ sahá od Slovanů až po Vikingy. Tento fakt je ale schopen "doložit" pouze chromozom Y. 

Slovanské krve máme jen málo

U žen se tedy lze jen domnívat, že pocházely ze stejné oblasti, popřípadě ze stejného kmene jako muž, se kterým následně měly rodinu. Odkud však žena byla doopravdy, se všichni mohou jen domnívat. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Důvodem této nejasnosti je možný fakt, že v minulosti ženy migrovaly daleko více než muži. Zatímco muži zůstávali u rodin, ženy se často provdávaly do jiných krajů. Především proto, aby se zabránilo rozmnožování v rámci rodu, které pro zachování zdraví genů není vítané. 

Z této mitochondriální DNA žen lze určit pouze společnou pramatku. Tou naší byla Helena. Ta ale nepocházela ze slovanských kořenů. Její původ sahá do Francie. Pokud tomu tak skutečně je, je právě tato jediná žena důvodem, že slovanské krve mnoho nemáme. 

Platným dokladem toho, že naši předkové mají prapůvod ve více zemích, je pak další pramatka Jasmína. Ta své kořeny zapustila na Blízkém východě. 

Zdroje:

livingdna.com

isogg.org

www.nature.com