Reinkarnace se může týkat každého z nás. Hodně případů jsou však děti, které si spontánně vzpomněly na minulé životy.

Na dokument na toto téma se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Reinkarnace: Jaká je definice této myšlenky

Problematikou reinkarnace se celých čtyřicet let zabýval Dr. Ian Stevenson, který potvrdil reinkarnaci u 1200 ze svých případů. Sám zjistil, že existuje jistá kontinuita v osobnostních rysech, preferencích a zvycích napříč inkarnacemi. V 90 % případů zůstává stejné i pohlaví.

Příběh Hanan Monsour/Suzanne Ghanem

Nejznámějším příběhem reinkarnace je příběh Hanan Monsour/Suzanne Ghanem. Hanan se narodila v polovině 30. let 20. století v Libanonu. Provdala se za Farouka Monsoure a porodila dvě děti. Zemřela však poměrně mladá na následky operaci srdce.

Jen o deset dní později od její smrti se narodila dívka jménem Suzanne Ghanem, která poměrně brzy začala vykazovat známky reinkarnace, když opakovaně volala "Haló, Leilo?" a svým rodičům tvrdila, že není Suzanne, ale Hanan. Sama začala rodinu Monsourových hledat. Když se obě rodiny setkaly, Monsourovi původně pochybovali, že Suzanne je Hanan. Poté, co rozpoznala několik členů jejich rodiny na fotografiích a ráda sedávala na klíně Faroukově, ji rodina nakonec uvěřila.

Minulost léčí přítomnost: Terapie regresí do minulého života

Reinkarnace však není jedinou cestou, jak se o své minulosti něco dozvědět. Cestou je také regrese, do které se dostanete pomocí hypnózy. Účastník následně vidí, prožívá a cítí své minulé inkarnace, přičemž se řídí cestou podle pokynů vyškoleného terapeuta.

Regrese se využívá především k léčbě minulých traumat či vyrovnání se z bolestí, kterou jsme potlačili někam do nevědomí, abychom následně odstranili bloky a žili lépe. Tento typ terapie však pomáhá i u silných fobií.

Trauma – cesta k reinkarnaci

Traumatické vzpomínky a traumata obecně mohou zanechat stopy v naší mysli, které když účinně neodstraníme, budou provázet nejen nás, ale i generace po nás. Proto je důležité s nimi pracovat. Ať už je to regrese nebo psychoterapie. Studie, provedená vědci a publikovaná v roce 2013 v časopise Nature Neuroscience ukázala, že myši, které se bály určité vůně, přenesly tuto obavu skutečně na další generace. Výzkumníci studie prokázali, že existuje souvislost mezi traumatickou událostí, kterou vytvořili, a DNA ve spermatu myší.

Reinkarnace a regrese jsou oblasti, které se stále prozkoumávají a nelze s jistotou říci, jak vlastně fungují. Jedno je ale jisté: Nabízejí mnoho způsobů interpretace, které se každý může uchopit dle svého.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation, thriveworks.com, www.ancient-origins.net