Neronova římská svíce

O tom, jak Nero trestal křesťany a snad i tímto způsobem bavil, se dozvídáme z mnohých pramenů. Výtvarně toto téma zpracoval polský malíř Henryk Siemiradzki, který je autorem obrazu „Neronovy pochodně“. Nechvalně proslulý tyran Nero manifestoval svoji moc i brutalitu jen, aby odvedl pozornost od vlastních plánů.

Nero a velký požár Říma

Když začal v červenci roku 64 hořet Řím, císař byl jakoby náhodou ve své 30 km vzdálené vile. Požár začal na tržišti a díky silnému větru brzy zasáhl i okolní čtvrtě. Šířil se velmi rychle a zachvátil většinu Říma. Ze čtrnácti čtvrtí vzplálo deset. Tři byly zcela zdevastované, sedm těžce zasažených a pouze čtyř čtvrtí se plameny vůbec nedotkly. Řím hořel tři dny. Osmnáctý červenec se tak hluboce zapsal do historie města. Dvě třetiny obyvatel hledaly útočiště, kde se dalo. Jenže nebyl nikdo, kdo by vydal nařízení otevřít veřejné budovy a parky, aby zde přeživší nalezli útočiště. Stalo se tak až po návratu Nerona do města.

Podezření padlo i na císaře

Nero přijel ze svého soukromého sídla se zpožděním, a proto se postiženým obyvatelům nedostalo okamžité pomoci. Nero udělal jen nezbytné minimum pro zdecimované obyvatele, ale hned se dal slyšet, že na ruinách spáleniště vystaví nové paláce, především k soukromým účelům. Jako by náhodou, právě pozemky zdevastovaných městských čtvrtí, patřili právě jemu. Spekulace o tom, že je za požárem sám Nero, se okamžitě rozšířili mezi obyvateli, ale u toho také zůstalo. Nero měl ve svých plánech jasno, a také věděl koho za vzniklý požár potrestá. Viníka našel rychle.

Římské svíce jako trest

Nechal zatknout několik osob. Zatčení po brutálních výsleších a mučení napřed přiznali, že jsou křesťany. Pak výslechy pokračovaly tak dlouho, dokud zatčení neoznačili za spolupachatele všechny ostatní křesťany ve městě. Nero je nechal roztrhat zvířaty, vláčet po městě, ukřižovat a mnohé z nich také upálil. Přivázané ke kůlům je nechal polévat smolou a pak je pomalu nechal pálit jako svíce. Někteří potrestaní křesťané tak posloužili i jako osvětlení po soumraku a byli upalováni za tímto účelem.

Císaře římské svíce bavily až příliš

Nero je pálil jako římské svíce ve svých zahradách a sledoval dění vmísený do davu nebo ze svého vozu. Jenže křesťanům tím zajistil soucit obyvatel. I když někteří věřili ve vinu odsouzených, jejich smrt byla fraškou k pobavení jednoho muže. Nero tak započal mučení a pronásledování křesťanů.

Video s anglickým textem o mučení křesťnů za vlády Nerona je určené jen pro starší čtrnácti let.

Zdroj: Youtube

Zdroje: historycollection.com, www.eyewitnesstohistory.com, en.wikipedia.org