Seahenge zůstával záhadou až do roku 1998. Tehdy stavbu objevili dva muži, John Lorimer a jeho švagr, lovící krevety. Na otevřené, větrem ošlehané pláži v Norfolku, uprostřed oblázků a bahna našli něco nečekaného. Seahenge, unikátní prehistorická stavba je známkou toho, že lidé v oblasti v pravěku spolupracovali na budování důmyslných staveb. Vznikly tak zvláštní dubové kruhy, velmi blízko moře. Proč? K čemu Seahenge sloužil a proč byl postaven právě zde? Ani více než 25 let po objevení kruhů v Seahenge historici nevědí, proč kruhy vznikly a k jakému účelu našim předkům sloužily. Norfolkské pobřeží je náchylné k větrným bouřím a písek na pláži se často posouvá.

Na video o zvláštní nevysvětlitelné stavbě se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Záhadná stavba postavená 50 bronzovými sekerami

Kolem stavby Seahenge je mnoho otazníků. Muži, kteří stavbu poprvé zaznamenali, si nevšimli stavby jako takové, ale nejprve našli bronzovou hlavu sekery. Ta Johna zaujala natolik, že se na místo opakovaně vracel, dokud nenašel na pláži vyvrácený kořen stromu. Nezdálo se mu, proč je kořen vzhůru nohama. Když se však na hlavici sekery podívali místní archeologové, pochopili, že místo má nějaký význam. Odhalili postupně celou strukturu stavby.

Vyvrácený kořen stromu se nacházel uprostřed kruhu dubových trámů, které pocházejí ze stromů pokácených na jaře téhož roku.

Archeologové objevili, že na stavbu bylo použito až padesát bronzových seker, a to v době, kdy tyto nástroje byly velmi vzácné. Z toho vyplývá, že lidé, kteří Seahenge vytvořili, měli důmyslné nástroje, které k výrobě stavby používali. To dokazuje, že tajemný kruh musel mít velký význam.

Rekonstrukce pravěkého místa

Protože se písky na pláži posouvají, postupně byla na pláži poblíž Holme odhalena pod pískem ležící rašelina. Během odlivu se pak na pláži začaly také vynořovat pařezy dřeva a kamení. Archeologové věří, že právě pohyblivé písky pomohly zachovat dřevěnou konstrukci a na dlouhá tisíciletí ji skrýt.

Od odhalení na místě probíhají výkopové práce a vědci se pokoušejí zrekonstruovat, jak místo vypadalo. Tomu se ale brání místní vesničané a druidové, kteří věří, že Seahenge je místem dávné magie. Probíhaly zde proto četné a dlouhotrvající protesty, ale dřevo bylo přesto vykopáno a podrobeno výzkumu v laboratorních podmínkách.

Pak bylo odesláno do muzea v King's Lynn, kde bude uchováno pro budoucnost.

Podobné, ale obě jedinečné

Studie provedené na dřevě dokonce umožňují určit přesný rok, kdy byly všechny stromy pro Seahenge pokáceny: 2049 př. n. l. To dokazuje, že společnost, která Seahenge postavila, byla organizovanější, než jsme si mysleli. Obyvatelé Seahenge žili civilizovaným způsobem života. Jaké nástroje a technologie však používali, a proč byla stavba postavena, však dosud neznáme.

Stonehenge je o několik století starší než Seahenge a název je zvolen jen proto, že jsou si obě stavby vizuálně podobné. Seahenge však rozhodně není totéž co Stonehenge, i když místo mělo v pravěku rituální význam, jak napovídají kruhy a pohřební mohyly. Kultura Seahenge však byla tak stará, že historici nejsou schopni stanovit konkrétní vazby mezi ní a civilizacemi, o nichž víme, že existovaly v nedávné době. Možná byla civilizace Seahenge součástí větší civilizace, která se nakonec ztratila v moři.

Zdroje:

www.ancient-origins.net

www.historicmysteries.com

en.wikipedia.org