Nekropoli nalezenou nedaleko egyptské Memfidy vybudoval zřejmě někdy kolem roku 1300 př. n. l. Ramses II. a serapeum objevil doslova pohřbené a zapomenuté pod písky času v roce 1850 Auguste Mariette. Existence Sakkárského serapea je však zahalena mnoha otazníky. Majestátní labyrint skrývá totiž 25 megalitických kamenných "schránek" o hmotnosti 70 až 100 tun, které jsou jen dalším důkazem toho, že jejich stavitelé měli hluboké znalosti v oborech, jako je geometrie a matematika.

Přesnost na svou dobu nevídaná

Většina schránek je vyrobena z extrémně tvrdé růžové žuly, která se těží v lomu vzdáleném v Asuánu, asi 800 km od Sakkáry. Druhá část schránek je pak zhotovena z dioritu, ještě tvrdšího materiálu, jež leží dále od Sakkáry. Každá z 25 schrán váží v průměru 70 tun a má ještě 30ti tunové víko, které bylo v každém případě vytesáno ze stejného kusu kamene jako samotná schránka. Přesnost schránek je skutečně nevídaná a odchylky se pohybují v tisícinách centimetru. To ukazuje, že stačí Egypťané měli znalosti aplikované matematiky a geometrie stovky let předtím, než bylo serapeum postaveno.

Na dokument s touto tematikou se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nejstarší známé texty o geometrii lze nalézt ve starověkých dokumentech, jako jsou Rhindův a Moskevský papyrus. Nevíme ale, odkud staří Egypťané tyto znalosti měli, protože dokázali vytvořit mimořádně přesné konstrukce s rohy s přesností na 90 stupňů. Nevíme ani, jaké nástroje používali. Inženýr Chris Dunn naměřil na některých vnitřních plochách přesnost až 2/10 000 palce od laserové přímky, což by pro bronzové nástroje dynastických Egypťanů bylo nemožné.

Boxy byly prázdné

Po objevení serapea byla některá víka pomocí střelného prachu odstřelena. Ukázalo se, že vnitřek obřích schránek je prázdný, což ještě více zamotalo odborníkům hlavy. Stavěli staří Egypťané tyto schránky jako pamětní hrobky pro býky Apise? Pokud ano, jak je možné, že zde nebyly nalezeny žádné pozůstatky těchto posvátných tvorů? Býci Apis patřili k prvním posvátným kultům v dějinách starověkého Egypta a byli božstvem i zjevením egyptských faraonů.

Prázdné schránky jsou tedy další nevysvětlenou záhadou. Mariette a jeho tým totiž doufali, že po jejich otevření najdou uvnitř cenný obsah.

Je možné, že znalosti a technologie skutečně pocházely z hvězd, jak naznačují mnozí teoretici starověkých astronautů? Nebo nám v dějinách něco uniká, neuvěřitelně důležitý moment starověkých dějin přehlížený mainstreamovými vědci, moment, který by mohl vysvětlit znalosti a schopnosti starověkých civilizací, jako byla ta egyptská.

Je možné, že serapeutické schránky jsou mnohem starší než dynastičtí Egypťané a že je vyrobila kultura s technologií přinejmenším stejně vyspělou jako ve 21. století.

Zdroje:

www.ancient-code.com, archaeologynewsnetwork.com, hiddenincatours.com