Sex před 100 lety: Jak se staví příručka z roku 1920 k intimitě v manželství

Podle autora knihy mysleli lidé vstupující do manželství především na potěchu těla.

Podle autora knihy mysleli lidé vstupující do manželství především na potěchu těla.

Foto: Pixabay.com

Vstup do manželství je jako sázka do loterie. Nikdo neví, jestli bude nakonec důvod ke spokojenosti, nebo ke smutku. Stejné to bylo i před 100 lety.

Publikace Žena, její krása a život pohlavní, která vyšla v roce 1920, popisuje hlavní příčiny, o nichž se tehdy soudilo, že vedou ke krachu společného soužití: „Příliš časný nebo příliš pozdní vstup do manželství, příliš velká různost dosavadního způsobu života a životních názorů, jakož i velký rozdíl ve stáří manželů, stejně tak povaha, která teprve po uzavření sňatku ukáže se takou, jakou jest, a s níž druhý nemůže se smířiti."

Manželka měla zachovávat sexuální zdrženlivost.

Sex před 100 lety: Jak často smí být opakován milostný akt bez újmy na zdraví?

Podobně současně zní i následující podmínky šťastného svazku: „Mravní nebo tělesné vady nesmí se zamlčovati, rovněž tak nedostatečné prostředky existenční, nedostatek obětavosti a pracovitosti ze strany ženy, nedostatek pevnosti duševní lásky manželské na obou stranách. Muž musí uvážiti, dostojí-li povinnostem jako muž a otec, žena zase musí býti si vědoma všeho odříkání a těžkostí, jaké ji čekají jako ženu a matku."

Autor knihy ale hned dodává, že na tyto předpoklady při vdavkách myslí jen málokdo, neboť mladí myslí především na potěchu těla a nikoli ducha. „Bohužel však vítězí tělesný pud a náruživost velmi často nad hlasem svědomí a na místě čisté duševní a posvátné lásky vnášejí mladí lidé v manželství opojení smyslné, které po několika měsících již zmizí a na jehož místo nastupuje chladný zvyk, ne-li hořké zklamání a nechuť k životu manželskému," varuje autor knihy.