Sex před 100 lety: Jak se staví příručka z roku 1920 k intimitě v manželství

Tomáš Mrzena | 3. 4. 2021
Podle autora knihy mysleli lidé vstupující do manželství především na potěchu těla.
Žena měla uvážit, zda je schopna dostát svým závazkům.
Manželé dávali přednost tělesným pudům.

Vstup do manželství je jako sázka do loterie. Nikdo neví, jestli bude nakonec důvod ke spokojenosti, nebo ke smutku. Stejné to bylo i před 100 lety.

Publikace Žena, její krása a život pohlavní, která vyšla v roce 1920, popisuje hlavní příčiny, o nichž se tehdy soudilo, že vedou ke krachu společného soužití: „Příliš časný nebo příliš pozdní vstup do manželství, příliš velká různost dosavadního způsobu života a životních názorů, jakož i velký rozdíl ve stáří manželů, stejně tak povaha, která teprve po uzavření sňatku ukáže se takou, jakou jest, a s níž druhý nemůže se smířiti."

Sex před 100 lety: Jak často smí být opakován milostný akt bez újmy na zdraví?
Magazín

Sex před 100 lety: Jak často smí být opakován milostný akt bez újmy na zdraví?

Podobně současně zní i následující podmínky šťastného svazku: „Mravní nebo tělesné vady nesmí se zamlčovati, rovněž tak nedostatečné prostředky existenční, nedostatek obětavosti a pracovitosti ze strany ženy, nedostatek pevnosti duševní lásky manželské na obou stranách. Muž musí uvážiti, dostojí-li povinnostem jako muž a otec, žena zase musí býti si vědoma všeho odříkání a těžkostí, jaké ji čekají jako ženu a matku."

Autor knihy ale hned dodává, že na tyto předpoklady při vdavkách myslí jen málokdo, neboť mladí myslí především na potěchu těla a nikoli ducha. „Bohužel však vítězí tělesný pud a náruživost velmi často nad hlasem svědomí a na místě čisté duševní a posvátné lásky vnášejí mladí lidé v manželství opojení smyslné, které po několika měsících již zmizí a na jehož místo nastupuje chladný zvyk, ne-li hořké zklamání a nechuť k životu manželskému," varuje autor knihy.

Tagy manželství