Věštkyně Sibyla, královna ze Sáby: Žena, která učarovala i krále Šalamouna

Lenka Samuely | 18. 12. 2020

Moudrost věků lákala lidské pokolení odjakživa. Vůně tajemna vznášející se jako kouř z vonných esencí ve starobylém chrámu láká nejen lovce senzací, ale také všechny, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku budoucnosti. Právě proto nás stále přitahuje královna ze Sáby.  

Slovo Sibyla znamenalo pro starověké Římany ženu, která dokáže vidět do budoucnosti. V raných dobách starověku se filozofové zmiňují o deseti ženách, které se mohly tímto darem pochlubit. Nejznámější a nejtajemnější stále zůstává královna ze Sáby, kterou zmiňuje i Bible.

Biblický příběh o krásné ženě a královně, která chtěla na vlastní oči spatřit krále Šalamouna a ověřit si jeho moudrost těžkými hádankami, začal být populární u středověkých křesťanů. I když jejich setkání není historicky podložené a stále se spekuluje i o tom, kde země Sába mohla ležet, samotná královna se dostala do dalších literárních spisů a je spojována se záhadnými proroctvími. Sibyla králi Šalamounovi prý tak důvěřovala, že se s ním podělila o své umění předpovídat budoucnost. Šalamounovi učarovala natolik, že spolu měli milenecký vztah a narodil se jim syn, který se stal přímým předkem Etiopanů.

Jelikož lidé věřili, že Sibyly mohou skutečně předpovídat budoucnost, kněží jejich prohlášení sepsali do několika knih, jejichž autorství jsou připisovány té věštkyni, která v dané době žila. Sibyliny knihy byly pečlivě uložené a střežené. Ve starověkém Římě k jejich prohlédnutí mohl dát souhlas pouze Senát a Sněmovna kněží, a to pouze v krajních případech, kdy došlo k hladomoru, válce nebo bylo třeba učinit důležité národní rozhodnutí.

Pozoruhodná Rýnská Sibyla: Zkázu lidstva předvídá v první půlce 21. století
Magazín

Pozoruhodná Rýnská Sibyla: Zkázu lidstva předvídá v první půlce 21. století

Knihy byly s největší pravděpodobností souborem pohanských, řeckých a židovských přesvědčení s prorockou povahou. Učili se od nich pohané, Židé a první křesťané. Nejznámější Sibyliny knihy jsou spojené s Cumaean Sibylou. Jako stará žena se objevila v Římě a navštívila Tarquiniuse, etruského krále Říma, který vládl v letech 534 až 510 př. n. l.. Nabídla mu devět prorockých knih napsaných v řeckém hexametru, ale za přemrštěnou cenu. Tarquinius je odmítl koupit. Sibyla poté spálila šest svých knih a Tarquinius nakonec zbývající tři koupil, ale samozřejmě za původní cenu. Další knihy z antického Říma pak byly uložené v Jupiterově chrámu, který však vyhořel. (Zdroj: www.freebsd.nfo.sk/, esoteric, Sheba)

Dodnes je Sibyla-královna ze Sáby častou inspirací ve výtvarném umění. I literatura odkazuje často na její proroctví. Biblický citát „I královna ze Sáby uslyšela zprávu o Šalomounovi a přijela do Jeruzaléma vyzkoušet ho hádankami.“(Zdroj: Bible, 2 Paralipomenon, Kapitola 9) však o ní neříká nic konkrétního a není z něj jasné, zda opravdu měla prorocké schopnosti.

Historici ale souhlasí s tím, že pokud byla uvítána přímo na dvoře krále Šalamouna, musela být velice významnou postavou. V celé historii se stala ikonou, která zaštiťuje vynořující se proroctví o budoucnosti Země a jejích obyvatel. Také prý předpověděla události jako povodně v Praze roku 2002 nebo smrtící epidemii viru v roce 2020. (Zdroj: www.cs.wikipedie.org, Královna ze Sáby)

Tagy Bible Jeruzalém Jupiterův chrám Praha Řím Sába Senát Parlamentu ČR