K převratnému objevu nesmírně vzácné sošky datovené do roku 2500 př. n. l. došlo zcela náhodou, když palestinský zemědělec obdělával svou půdu ve městě Chán Júnis v pásmu Gazy. Objevil přitom hlavu starověké sochy, jež byla následně palestinskými archeologickými úřady identifikována jako kanaánskou socha. Protože měla hlava hadí korunu a tvář bohyně lásky a bojovnice, kterou uctívaly četné starověké semitské kultury, jedná se zřejmě o kanaánskou bohyni Anat.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Láska a válka?

I když se vám možná zdá, že láska a válka nejsou dohromady, není to pravda. Bohyně je sice také považována za předchůdkyni řecké bohyně Athény jako božské bojovnice, ale podle kanaánské mytologie je bohyní lásky, krásy a války. Je známá rovněž pod jmény Anat, Anatu, Antit a Anath a uctívali ji v různých inkarnacích Egypťané, Syřani, Kyperci i Mezopotámci.

Papyrový záznam z dnešního egyptského Asuánu zmiňuje bohyni jménem Anat-Jahu, kterou dokonce znali i Židé. Byla uctívána v chrámu zasvěceném Jahvemu, coby jeho žena, postaveném židovskými uprchlíky z babylonského dobytí Judska.

Nalezená socha je vytesána do válence a měří 22 cm. Byla však nalezena bez těla. Je zakončena hadí korunou, která představuje sílu a nepřemožitelnost.

Vzhledem k tomu, že je socha zcela jedinečná a představuje skutečnou raritu, je i pro odborníky obtížné ověřit její původ nebo stáří. I přesto však byl nález označen coby bohyně Anat, což někteří vidí jako politickou hru.

V kontroverzní oblasti plné nepokojů se není proč divit tendenci izraelských i palestinských archeologů získat z archeologických nálezů politický kapitál. Zatím ale zůstáváme u stanoviska, že socha je pravá, přestože někteří se domnívají, že se jedná o podvrh aneb nebyla nalezena v Gáze, ale odněkud přivezena.

Uvidíme. Jedná se o nový nález, který bude jistě podroben dalším zkoumáním.

Zdroje:

www.arabnews.com, www.jpost.com, www.republicworld.com