Spinosaurus byl skutečný gigantem své, už i tak gigantické, doby. Podle nejnovějších objevů mohl měřit 15 až 16 metrů, v čemž si skutečně nezadá téměř s žádným jiným živočichem a dostává se do prví pětice největších tvorů. Objev fosilií mláděte tohoto rodu z Maroka prokazuje, že jejich růst byl izometrický, tedy že rostli relativně stejnoměrně a "zachovávali" si přibližně dospělý tvar těla již od útlého věku.

Stojí za objevem Čech?

Prameny o prvním objevu kostí spinosaura se liší. Podle některých pramenů objevil fosilie tohoto dinosaura poprvé roku 1912 rodák z Čech, rakouský amatérský paleontolog Richard Markgraf. Podle jiných byl spinosaurův rod byl poprvé znám z egyptských pozůstatků objevených v roce 1912 a popsaných německým paleontologem Ernstem Stromerem v roce 1915. První fosilie tohoto dinosaura objevené před první světovou válkou byly ztraceny při válečném bombovém náletu na mnichovské muzeum v dubnu roku 1944 a nikdy nebyla objevena celá kostra spinosaura. Další materiál vyšel najevo až na počátku 21. století.

Zdroj: Youtube

Kolik druhů vlastně je?

Dosud není jasné, zda zkameněliny uvedené ve vědecké literatuře zahrnují jeden nebo dva druhy. Nejznámějším druhem je Spinosaurus aegyptiacus (tedy podle názvu z Egypta), ale existuje i druhý druh, Spinosaurus maroccanus, jenž byl získán z Maroka. Existují i další nálezy, u kterých ale není jasné, zda patří stejnému druhu, nebo by bylo lepší vytvořit pro ně nový a odlišný taxon.

Každopádně se vědecký pohled na tento druh veleještěra výrazně proměnil v roce 2014. Od té doby se předpokládá, že žil převážně ve vodě a po souši se pohyboval netypicky po všech čtyřech, přičemž zadní končetiny měl poměrově relativně velmi krátké.

Kolegové ze stejné doby

Spinosaurus je tedy dnes největším ze všech známých suchozemských masožravců; je srovnatelný snad jedině s populárním Tyrannosaurem, Giganotosaurem a Carcharodontosaurem. Rozměrově tedy vede právě spinosaurus. Navíc nejnovější odhady ještě více upřesnily jeho rozměry: Zatímco odhady z let 2005 až 2008 naznačovaly, že měřil mezi 12,6 až 18 metry a vážil 7 až 20,9 metrických tun, nové odhady z let 2014 až 2018, založené na úplnějším vzorku, podpořily dřívější výzkum a zjistily, že spinosaurus dosahoval délky 15 až 16 metrů a vážil 6,4 až 7,5 metrických tun.

Jak vypadal?

Spinosaurova lebka byla dlouhá, nízká a úzká, podobná jako hlava krokodýla, a nesla rovné kónické zuby bez vroubkování. Ještěr měl velké a robustní přední končetiny s tříprstýma rukama se zvětšeným drápem.

Nejvýraznější na něm byly nervové trny, jež byly dlouhým prodloužením obratlů nebo páteře a dorůstaly délky až 1,65 metru, podle některých odhadů dokonce dvou metrů. Navíc byly asi spojené kůží, čímž vytvářely strukturu podobnou plachtě. Jiné teorie se přiklánějí k tomu, že trny byly pokryty tukem a vytvářely tak jakýsi hrb.

Oproti zbytku těla byly spinosaurovy zadní končetiny malé - kyčelní kosti byly zmenšeny a nohy byly v poměru k tělu velmi krátké. Dlouhý a úzký ocas byl prohlouben vysokými tenkými nervovými trny a protáhlými krokvemi, které vytvářely pružnou ploutev nebo strukturu podobnou pádlu.

(Nejen) vodní živočich

Právě proto je více méně jasné, že dominantním prostředím spinosaura byla voda. Spinosaurus žil ve vlhkém prostředí přílivových ploch a mangrovových lesů po boku mnoha dalších dinosaurů, ryb, krokodýlomorfů, ještěrek, želv, pterosaurů a plesiosaurů. Živil se především rybami a většina vědců se domnívá, že lovil jak pozemskou, tak vodní kořist.

Zdroj: Youtube

Živil se ale i mršinami, o čemž svědčí i tvar jeho zubů a čelistí, vhodných k lovení ryb ve vodě. Nelze ani vyloučit to, že se spinosaurus živil i živými a snad i mrtvými velkými býložravými dinosaury, žijícími v této oblasti před 95 miliony let. Potravním konkurentem spinosaura mohl být například rybožravý obří krokodylomorf druhu Aegisuchus witmeri, dosahující délky až kolem 15 metrů.

Postrach pravěku

Spinosaurus mohl pokořit i T-rexe. Dokázal být poměrně obratný v obou prostředích, takže byl i velmi obávaný. Mohutné drápy připomínající háky nejspíš dokázaly proniknout masem kořisti. Podle počítačového modelu nebyl spinosaurus čistě vodním predátorem, ale dokázal se nejspíš prosadit jako zdatný lovec i na souši. Skutečné plavecké a potápěčské schopnosti spinosaura jsou přitom stále předmětem živých diskuzí.

Jeho kosti měly vysokou hustotu, což u umožňovalo lepší kontrolu vztlaku. K rychlému pohybu ve vodě používal i obratného ocasu jako pádla.

Jeho hřbetní „plachta“ sloužila jednak pro termoregulaci, tak jako jakýsi signál pro zjištění nálady: buď k zastrašení soupeřů, nebo k přilákání kamarádů či sexuálních partnerů.

Vzhledem ke svým rozměrům je spinosaurus jedním z pěti největších dosud známých teropodních dinosaurů.

Zdroje: en.wikipedia.org, evrimagaci.org, www.thoughtco.com