Jekatěrinin bratr Aljoša znal Stalina z teologických studií a jeho revoluční myšlenky mu imponovaly. V roce 1905 ho přijal ve svém domě a nechal ho tu nějakou dobu bydlet. Protože Aljošovy sestry šily oblečení pro zámožnou klientelu, policie si jejich domu nevšímala. Stalin tu byl dobře ukrytý. A sblížil se s půvabnou Jekatěrinou, kterou sourozenci přezdívali Kató.

V létě roku 1906 se milenci rozhodli, že se vezmou. Jekatěrina trvala na svatbě v kostele, avšak nemohla sehnat kněze, který by ji byl ochoten oddat s bezvěrcem. Jeden se nakonec uvolil, ale vymínil si, že obřad proběhne v noci. Josif Džugašvili a Kató Svanidze si řekli ano ve dvě hodiny ráno v přítomnosti pouhé desítky hostů.

Manželství nezačalo zrovna růžově. Stalin měl plné ruce práce s přípravou revoluce, organizoval sabotáže a vykrádal banky, takže moc doma nepobýval a peníze své ženě také nenosil. Každou chvíli skončil ve vězení. Měsíc si pobyla ve vazbě i Jekatěrina, protože doma ubytovala tajného policistu, který se vydával za spřízněnce bolševiků. Propuštěna byla jen díky vlivným příbuzným a pokročilému těhotenství.

Když se jí v březnu roku 1907 narodil syn Jakov, musela pokračovat v práci, aby měla vůbec na chleba. Často trpěla slabostí a rozvinula se u ní tuberkulóza. Za sedm měsíců nato se nakazila tyfem a nemoc nepřežila. (Zdroj: en.wikipedia.org)

Stalina její smrt zdrtila. Na pohřbu se vrhl za rakví do hrobu a přátelé ho museli vytáhnout. "Bolest mě přemohla natolik, že mi kamarádi sebrali pistoli, abych si něco neudělal. Uvědomil jsem si, kolika věcí jsem si nevážil. Byly noci, kdy jsem se nevrátil domů. Při odchodu jsem ženě říkal, aby o mě neměla starost, ale když jsem k ránu přišel, ona tam seděla. Čekala na mě celou noc," vyprávěl později Stalin.

Nezdálo se ale, že by se po této hořké zkušenosti poučil a rodinných hodnot si začal vážit. Sedmiměsíčního syna svěřil do péče příbuzných a dalších 14 let si na něho ani nevzpomněl. Žádný respekt nechoval ani k příbuzným své zesnulé choti. Aljošu Svanidzeho později v roce 1938 obvinil ze špionáže a nechal ho popravit, stejně jako jeho manželku Marii. Před popravčí četou skončila také Jekatěrinina sestra Mariko, která ve 30. letech pracovala v Moskvě jako sekretářka vysoce postaveného bolševika Avela Enukidzeho. Když tento politik v rámci stalinských čistek upadl v nemilost a byl popraven, rozsudek smrti si vyslechla i Mariko. (Zdroj: www.hindustantimes.com, srpen 2013)