Historická relevance příběhu byla dlouho zpochybňována na základě zmínek jmen a některých detailů, které jsou považovány za anachronické pro Cheopsovu dobu.

Egyptská tabulka převrací historii

Inventární stéla je vápencová deska, kterou vytvořil neznámý chrámový písař za vlády 26. dynastie Saitů v pozdním období Egypta (664-332 př. n. l.) a která sloužila k prezentaci chrámového inventáře vzácných soch.

Bylo to v době, kdy byl roztříštěný Egypt sjednocen pod vládou Psammtika I. a stal se nezávislým na asyrské nadvládě. Stélu objevil Auguste Marriete v roce 1858 poblíž chrámu, který se rozkládá východně od nejjižnější Chufuovy královské pyramidy.

Tento chrám je znám jako Isidin chrám, k jehož soupisu soch stéla odkazuje. Mezi výčet soch patří také Velká Sfinga. Původ chrámu je podle této stély však datován přibližně o tisíc let starší. Poprvé tak mohl být postaven během 18. dynastie Nové egyptské říše.

Stéla Cheopsovy dcery v Egyptě

Všichni oficiálně víme, že slavný faraon čtvrté dynastie Chufu neboli Cheops postavil Velkou pyramidu, slavnou Sfingu a další stavby v egyptské Gíze.

Text zanechaný na inventární stéle však s těmito "fakty" nesouhlasí a navrhuje, že Velká pyramida i Isidin chrám existovaly již před Cheopsovou dobou. To znamená zhruba 2580 př. n. l.. Vypráví také o tom, jak Cheops narazil na Sfingu, která již byla pohřbena kdesi v písku.

Sfinga a pyramidy stály již před faraony

Z toho jasně vyplývá, že Velká sfinga tak mohla vzniknout již před pyramidami v Gíze. Jiná teorie "Khafre-Sphinx Theory" z roku 2017 pak navrhuje, že celá Sfinga byla vytvořena až po Cheopsově pyramidě.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

To vše jako součást Chafreova stavebního programu v Gíze, který zahrnoval také Chafreovu pyramidu, hráz a chrámy v Údolí a Sfingu. Z toho vyplývá, že "teorie o Khafreově sfingě" a příběh vyprávěný na inventární stéle tak možná nejsou pravdivé.

Na věrohodnost inventární stély tak pohlížejí historici a egyptologové s poměrně velkou opatrností. Text obsahuje mnoho anachronismů a jeho zpracování je nedostatečné.

Badatelům je zřejmé, že stéla je účelový podvrh, který vytvořili místní kněží se snahou osvědčit Isidině chrámu starověkou historii, kterou nikdy neměl.

Takový čin se stal běžným v době, kdy náboženské instituce, jako jsou chrámy, svatyně a kněžské domény, bojovaly o politickou pozornost. Cílem bylo získat jak finanční, tak hospodářské dary.

Podrobné zkoumání textu na inventární stéle ukazuje, že hojně citovaná kritika její historické pravosti se zakládá spíše na nedostatečném hodnocení jejího obsahu. Chufuův úvod na začátku a styl jazyka a gramatiky dle vědců odpovídají stylu a gramatice Staré říše.

Zdroje:

www.ancientpages.com

en.wikipedia.org

www.ancient-origins.net