Když byly jeskyně objeveny, archeologové zůstali stát v němém úžasu. Kromě toho, že se jedná skutečně o obrovskou síť jeskyní, nejzajímavější je, jak zůstaly zachovalé.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Archeoložka Kristborgová Þórsdóttirová, která na místě pracuje již dvacet let, označuje jeskyně jihozápadně od města Oddi na jihu Islandu za jedny z nejsvatějších a nejzachovalejších jeskyní z doby Vikingů, které vytvořil člověk. "Velikost těchto staveb je prostě tak obrovská, že na Islandu ještě nebyl proveden výzkum tak velkých staveb, a už vůbec ne z tohoto časového období," dodala.

Výzkum v této oblasti probíhá již velmi dlouho, o to překvapivější je velkolepost nového objevu.

Nebezpečná práce v nestabilní jeskyni

Ač byla síť jeskyní objevena vloni v létě, vykopávky nyní odhalily rozsáhlý systém vzájemně propojených jeskyní, které jsou větší a starší, než se dosud předpokládalo. V lokalitě již byly učiněny podobné objevy. Jeskynní systém byl odkryt roku 2018 a vloni se ukázalo, že na uměle vytvořenou jeskyni navazovala přilehlá, ještě větší jeskyně.

A právě zde nyní probíhá výzkum vedený Kristborgovou. A byla to od začátku výzva, protože pro to, aby zde mohly být práce prováděny, musela být stabilita jeskyně zabezpečena, aby se nezřítila na lidi, kteří v ní pracují. Samotná struktura skály je náchylná k rozpadu a jeskyně je hluboká, tudíž by její zřícení bylo fatální. Přitom je potřeba postupovat rychle, aby vědci nepřišli o cenné artefakty a data.

Právě proto, že celý systém uměle vytvořených jeskyní nebyl příliš dlouho využíván, je nyní o to méně stabilní.

Co vykopávky odkryly?

Jak se ukazuje, vzhledem k rozsáhlosti sítě jeskyní měla každá z nich své specifické zaměření. Zatím byla s jistotou odhalena jen jeskyně pro dobytek, o níž je známa mytologická zmínka také v "Legendách o svatých" biskupa Þorlákura, které pocházejí z první poloviny 13. století. I zde se hovoří o křehké jeskyni, která se zřítila a pohřbila hned 12 býků. Což by odpovídalo nově objevené realitě!

Právě rozklíčování historického využití jednotlivých jeskyní se archeologický tým věnuje, abychom získali nové informace o Vikinzích, zejména o technologii a tradicích Islanďanů vikingské éry.

Okolí města Oddi bylo ve vikinském období velmi významné a vládl zde mocný klan Oddverjarů. Nacházelo se zde jedno z nejdůležitějších politických sídel Islandu. Když kolem roku 1000 n. l. přišlo na Island křesťanství, bylo Oddi jedním z prvních míst, kde byl postaven kostel. K dnešnímu datu byl objeven právě tento historický kostel, statek a fara.

Archeologové doufají, že by se jim mohlo podařit najít i nějaké literární památky, což nemá zatím v historii Vikingů obdoby. Podle Kristborgové však ve středověku neexistovalo žádné místo, které by podporovalo vznik literárních děl tak jako Oddi. "Ačkoli nehledáme přímé důkazy o psaní písma nebo písemnictví, chceme zjistit více o prostředí a základech mocenského centra, které zde bylo."

Na podobný dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Oddi a jeho důležitost ve vikinských dějinách

Právě s mocným klanem rodu Oddverjarů souvisí i vrcholné období Oddi. To se datuje do 11. až 12. století našeho letopočtu, kdy zde byla živá kultura písma. Sæmundur fróði neboli Sæmundur Učený (1056-1133 n. l.), nejslavnější představitel tohoto rodu, dokonce studoval ve Francii a byl jedním z prvních kronikářů dějin norských králů.

Ač archeologové ještě své naděje nepohřbívají, ukazuje se, že současná zkoumaná jeskyně vytvořená se dochovala jen částečně, jak dokládá studium jejích vulkanických vrstev.

O této člověkem vytvořené jeskyni však stále mnoho nevíme a doufáme, že výzkum odkryje více.

Zdroje:

www.archaeology.org, www.heritagedaily.com, www.icelandreview.com