Fantastický objev: První záběry obřího podzemního labyrintu vyhloubeného Vikingy

Jarouš M Komořanský | 10. 6. 2022

Vikingové a Skandinávie jdou k sobě dohromady, nejvíce se nám však vybaví Islanďané. Tento čarokrásný ostrov je pro Vikingy jako dělaný. Nikoho tedy nepřekvapí, že právě na Islandu byla vloni nalezena obrovská, neuvěřitelně zachovalá a lidmi vytvořená tajemná síť jeskyní, které byly datovány do 10. století našeho letopočtu coby vikinské jeskyně. Nyní zde začaly probíhat archeologické vykopávky. Jeskyně a skutečný účel jejich výstavby stále obklopuje mnoho záhad.

Když byly jeskyně objeveny, archeologové zůstali stát v němém úžasu. Kromě toho, že se jedná skutečně o obrovskou síť jeskyní, nejzajímavější je, jak zůstaly zachovalé.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Archeoložka Kristborgová Þórsdóttirová, která na místě pracuje již dvacet let, označuje jeskyně jihozápadně od města Oddi na jihu Islandu za jedny z nejsvatějších a nejzachovalejších jeskyní z doby Vikingů, které vytvořil člověk. "Velikost těchto staveb je prostě tak obrovská, že na Islandu ještě nebyl proveden výzkum tak velkých staveb, a už vůbec ne z tohoto časového období," dodala.

Výzkum v této oblasti probíhá již velmi dlouho, o to překvapivější je velkolepost nového objevu.

Nebezpečná práce v nestabilní jeskyni

Ač byla síť jeskyní objevena vloni v létě, vykopávky nyní odhalily rozsáhlý systém vzájemně propojených jeskyní, které jsou větší a starší, než se dosud předpokládalo. V lokalitě již byly učiněny podobné objevy. Jeskynní systém byl odkryt roku 2018 a vloni se ukázalo, že na uměle vytvořenou jeskyni navazovala přilehlá, ještě větší jeskyně.

A právě zde nyní probíhá výzkum vedený Kristborgovou. A byla to od začátku výzva, protože pro to, aby zde mohly být práce prováděny, musela být stabilita jeskyně zabezpečena, aby se nezřítila na lidi, kteří v ní pracují. Samotná struktura skály je náchylná k rozpadu a jeskyně je hluboká, tudíž by její zřícení bylo fatální. Přitom je potřeba postupovat rychle, aby vědci nepřišli o cenné artefakty a data.

Právě proto, že celý systém uměle vytvořených jeskyní nebyl příliš dlouho využíván, je nyní o to méně stabilní.

Co vykopávky odkryly?

Jak se ukazuje, vzhledem k rozsáhlosti sítě jeskyní měla každá z nich své specifické zaměření. Zatím byla s jistotou odhalena jen jeskyně pro dobytek, o níž je známa mytologická zmínka také v "Legendách o svatých" biskupa Þorlákura, které pocházejí z první poloviny 13. století. I zde se hovoří o křehké jeskyni, která se zřítila a pohřbila hned 12 býků. Což by odpovídalo nově objevené realitě!

Právě rozklíčování historického využití jednotlivých jeskyní se archeologický tým věnuje, abychom získali nové informace o Vikinzích, zejména o technologii a tradicích Islanďanů vikingské éry.

Jak fungovaly mohutné vikinské sekery, nejstrašnější zbraně své doby?
Magazín

Jak fungovaly mohutné vikinské sekery, nejstrašnější zbraně své doby?

Okolí města Oddi bylo ve vikinském období velmi významné a vládl zde mocný klan Oddverjarů. Nacházelo se zde jedno z nejdůležitějších politických sídel Islandu. Když kolem roku 1000 n. l. přišlo na Island křesťanství, bylo Oddi jedním z prvních míst, kde byl postaven kostel. K dnešnímu datu byl objeven právě tento historický kostel, statek a fara.

Archeologové doufají, že by se jim mohlo podařit najít i nějaké literární památky, což nemá zatím v historii Vikingů obdoby. Podle Kristborgové však ve středověku neexistovalo žádné místo, které by podporovalo vznik literárních děl tak jako Oddi. "Ačkoli nehledáme přímé důkazy o psaní písma nebo písemnictví, chceme zjistit více o prostředí a základech mocenského centra, které zde bylo."

Na podobný dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Oddi a jeho důležitost ve vikinských dějinách

Právě s mocným klanem rodu Oddverjarů souvisí i vrcholné období Oddi. To se datuje do 11. až 12. století našeho letopočtu, kdy zde byla živá kultura písma. Sæmundur fróði neboli Sæmundur Učený (1056-1133 n. l.), nejslavnější představitel tohoto rodu, dokonce studoval ve Francii a byl jedním z prvních kronikářů dějin norských králů.

Ač archeologové ještě své naděje nepohřbívají, ukazuje se, že současná zkoumaná jeskyně vytvořená se dochovala jen částečně, jak dokládá studium jejích vulkanických vrstev.

O této člověkem vytvořené jeskyni však stále mnoho nevíme a doufáme, že výzkum odkryje více.

Zdroje:

www.archaeology.org, www.heritagedaily.com, www.icelandreview.com

Tagy Francie Island jeskyně objev Skandinávie Vikingové