Severské ságy vyprávějí, kterak se islandský rodák Leif Eriksson vypravil na zámořskou cestu hledat tajemnou zemi, o níž mu vyprávěl jistý obchodník jménem Bjarni. Mělo jít o obrovskou a lákavou pevninu oplývající lesy, ale Bjarni u ní nikdy osobně nezakotvil. Eriksson se spolu s třicítkou mužů plavil ledovým mořem několik měsíců, dokud se před ním nevyloupl zalesněný kraj slibující skvělé podmínky pro založení nové osady. Osobně prý prozkoumal pobřežní oblasti dnešního Baffinova ostrova, poloostrova Labrador a Newfounlandu.

Nadšen se vrátil domů a o svém objevu pověděl všem známým. Jeho bratr Thorvald byl vyprávěním tak unesen, že se rozhodl vycestovat také. Amerika ho však nepřivítala nijak vřele. Thorvald se svýmu muži se ani nestihl vylodit, když ho zasáhl šíp domorodců, kteří o návštěvníky z ciziny viditelně nestáli. Vedoucí výpravy vzápětí svému zranění podlehl.

Problémoví sousedé

Protože se Vikingové nepokoušeli doplout do Indie, přirozeně je nenapadlo pojmenovat původní americké obyvatele termínem Indiáni. Vymysleli si pro ně vlastní název - skraelingové. V překladu to znamená něco jako "barbaři", "slaboši" nebo "ubožáci". Každopádně šlo o výraz pejorativní.

Domorodci, se kterými se setkali, patřili s největší pravděpodobností ke kmenům Inuitů. V jádru nejspíš neměli vražedné tendence, ale byli hodně nedůvěřiví. Stačilo jen nepatrné nedorozumění, a hned sahali po zbraních. Thorvaldova skupina ztratila několik dalších mužů, než se raději vrátila do Evropy.

Nechali se vyštvat nadobro

Poněvadž dnešní odborníci nepovažují ságy za důvěryhodné historické prameny, první prokázaná vikinská osada vznikla až v roce 1021 na místě, které je dnes známo pod názvem L’Anse aux Meadows. Založil ji dobrodruh Thorfinn Karlsefni se svou manželkou Gudrid a hrstkou doprovodu. Manželům se zde dokonce narodil syn Snorri, jenž je tak považován za první evropské dítě narozené na americkém kontinentu.

Na místo vykopávek vás zavede krátký dokument:

Zdroj: Youtube

Vikingové se v nové osadě poměrně dobře zabydleli, čile se pustili do zpracovávání dřeva a kovů. Soužití s inuitskými sousedy však mělo k ideálu daleko. Thorfinn dokonce přísně zakázal svým mužům, aby Inuitům prodávali své meče a zbroj.

Jednoho večera prý Vikingům utekl z ohrady importovaný býk. Domorodci se při pohledu na neznámé zvíře tak vyděsili, že osadu napadli. Evropané v boji ztratili dva muže a zřejmě i chuť k dalšímu životu v novém kraji. Ameriku nakonec nadobro opustili a na jejich objevné výpravy se na dlouhá staletí zapomnělo.

Zdroje: https://militaryhistorynow.com/, https://www.smithsonianmag.com/, https://www.bbc.com/