Když byl v lednu roku 1884 Hugo Schenk konečně zatčen, policisté se nestačili divit, s jakým cynismem o svých zločinech mluví. Chytili ho včas. Jeho příštím terčem měl být dům baronky Malfattiové, jejíž služebnou svedl a přesvědčil ji ke krádeži perlového náhrdelníku. Stará a dobrotivá baronka své služce plně důvěřovala a ani si nevšimla, že perly zmizely. S tímto lupem se ovšem Hugo Schenk nespokojil. Se služebnou se domluvil, že se v noci vkrade do domu a jeho obyvatele uspí opiem, aby mohl nerušeně ukrást veškeré cennosti a peníze. Ve skutečnosti hodlal všechny zabít, včetně naivní služtičky.

Hugo Schenk se narodil roku 1849 v Čechách pod Košířem do rodiny váženého právníka. Jemu samému se však poctivá práce zdála příliš namáhavá. Už ve 21 letech skončil ve vězení na Mírově za sňatkové podvody. Trest mu byl nakonec snížen z pěti let na dva roky.

Káznice Schenka nepoučila, spíš naopak. Brzy se spřáhl s kriminálníkem Karlem Schlossárkem a společně naplánovali přepadení mlynářského tovaryše Františka Podpěry, kterého k sobě vylákali pod příslibem práce a bytu. Mladý muž se však jejich útoku ubránil a všechno oznámil na policii, čehož se podvodníci napříště hodlali vyvarovat. Rozhodli se proto, že se z jejich spárů už nikdo živý nedostane.

Mladé statné chlapíky už nechali raději být, a zaměřovali se na důvěřivé a vdavekchtivé ženy. To byla ostatně Schenkova nejsilnější parketa: oblékal se jako polský hrabě, hovořil několika cizími jazyky a působil dojmem uhlazeného gentlemana.

Jakmile za ním však dívka přijela i s celým svým věnem, chladnokrevně ji zavraždil. S odklízením těl mu kromě Schlossárka pomáhal i jeho mladší bratr Karel Schenk. Mrtvá těla většinou házeli do řek, jedna oběť skončila i v Hranické propasti, zatěžkána kamenem.

Vraždy Hugo Schenk prováděl různými způsoby: škrcením, jedem i nožem. Obzvláště bezcitně se zachoval ke služebné Tereze Ketterlové. Nebohé dívce vysvětloval, jak se hraje ruská ruleta. Chvilku si cvakali nenabitou pistolí, až vrah v nestřežené chvíli do pistole jeden náboj vsunul. Nic netušící nešťastnice se zastřelila vlastní rukou.

Olomoucký soud neměl těžké rozhodování. V dubnu roku 1884 byl Hugo Schenk i jeho dva komplici ve Vídni oběšeni.