Atomová bomba je výbušná, člověkem vyrobená zbraň určená k ničení a naprostému chaosu. Rozloží všechno ve svém okolí a následně ozáří všechno v dosahu. Co se však stane, když spojíte jeden z nejničivějších lidských výtvorů s jedním z výtvorů přírody?

Co by se stalo, kdybychom shodili atomovou bombu do aktivního vulkánu?

Jaderná bomba se skládá z výbušniny a radioaktivního jádra. Například plutonia. Aby došlo k ničivému výbuchu, musí všechny výbušniny vybuchnout v pečlivém načasování, aby vytvořily dostatek energie k zahájení jaderné reakce v jádře. Jakmile se řetězová reakce spustí, nelze ji zastavit. Kdyby však byla jaderná bomba vhozena do komory s magmatem, roztavila by se. S pláštěm, radioaktivním jádrem a vším ostatním.

Aby se tato zásadní reakce spustila a došlo ke katastrofickému výbuchu, musela by být bomba odpálena nad ústím sopky nebo magicky dopravena do středu magmatické komory.

Méně výbušnou z těchto dvou možností je odpálení atomové bomby nad ústím sopky. Pokud je sopka stratovulkán ve tvaru kuželu, pak by jaderná bomba mohla provést malou kosmetickou operaci na špičce sopky. Pravděpodobně by však nezpůsobila erupci. Poloměr výbuchu bomby je příliš malý na to, aby dosáhl tlakové komory magmatu, která výbuch spustí.

Nastala by katastrofa!

Bomba by sama o sobě vytvořila ohnivou kouli, která by spálila vše v blízkém okolí. Je také zodpovědná za vznik charakteristického hřibovitého mraku. Ve větší vzdálenosti od něj by došlo k výbuchu vzduchu pod vysokým tlakem. V praxi to znamená, že všechny budovy z betonu by rázem lehly popelem.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Poměrně vzdálené okolí by bylo zaplaveno radiací a každý, kdo by se nacházel v této vzdálenosti, by utrpěl smrtelnou dávku záření. Ještě dále by se dostalo tepelné záření, při kterém lidé utrpí popáleniny třetího stupně. Všechny vrstvy jejich kůže by byly narušeny.

Záleželo by na síle atomové bomby a také na velikosti sopky, kam by byla svržena. Například Carská bomba - největší bomba, kterou kdy Rusko testovalo - by měla poměrně velký strukturální účinek. Tato jaderná bomba by vytvořila ohnivou kouli o poloměru 3 000 metrů a dokázala by tak například výrazně snížit výšku hory Svatá Helena.

Co by se však stalo, kdyby byla taková bomba byla odpálena v centru nejznámějšího supervulkánu na světě? Tedy uprostřed Yellowstonského supervulkánu? Tento supervulkán nemá nad sebou žádnou kuželovitou horu, která by signalizovala jeho existenci. Místo toho je to obrovská bublina magmatu pod povrchem parku. Erupční síla této sopky by se vyrovnala výbušné síle bomby. Bomba by erupci supervulkánu bez problémů spustila, ale stejně tak by stačilo pouhé navrtání do jejího středu. Následovala by katastrofa, kterou si ani neumíme představit.

Zdroje:

www.quora.com

gizmodo.com

whatifshow.com