Obrázek, který je vyobrazen na třech kamenných reliéfech uvnitř chrámu, představuje jedinečné vyobrazení něčeho, co na první pohled vypadá jako žárovka ve tvaru Crookesovy trubice.

Podivný egyptský reliéf způsobil mezi historiky poprask

Trubice, jejímž středem se vine kabel. Jedna z postav pak drží žárovku nad okolními lidmi a směřuje své světlo vzhůru.

Toto vyobrazení vyvolalo nejen mezi vědci, ale také v egyptologických kruzích, poměrně velkou kontroverzi. Milovníci konspiračních terorií a konspiračněji smýšlející badatelé se domnívají, že to, co je na stěnách Hathořina chrámu vyobrazeno, by klidně mohla být elektrická žárovka. Stejná, jakou známe dnes. Jak je to možné?

Pokud by se prognózy vědeckých bádání skutečně potvrdily, šlo by o důkaz, že starověcí Egypťané používali moderní svítidla. Ta, která se dle historických záznamů začala používat až mnohem později.

Mohla existovat tak vyspělá technika?

Kdyby tomu tak skutečně ve starém Egyptě bylo, dodalo by to jistou důvěryhodnost kontroverzní teorii, že starověké civilizace měly přístup k naprosto pokročilým technologiím. Pokud se tedy tyto teze potvrdí, možná to přepíše historii dějin.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Do této chvíle je věda totiž skálopevně předvědčená o svém pojetí chronologie vědeckých objevů. Pokud ale staří Egypťané skutečně znali žárovku, je všechno jinak, než se obvykle připouští.

Pro toto tvrzení však zatím existuje jen malé množství důkazů a většina egyptologů vyobrazený motiv interpretuje jako obyčejné symboly, jež souvisejí s egyptskou mytologií.

Většina odborníků se domnívá, že to, co vypadá jako žárovka, je ve skutečnosti obraz lotosového květu a sloupu djed, který je v egyptské mytologii symbolem stability. Struktura ve tvaru žárovky symbolizuje lůno Nut, staroegyptské bohyně nebes. Podle staroegyptských mýtů o stvoření byl lotosový květ nekonečným stvořením, které dalo vzniknout bohu Slunce. Šňůra procházející postavou je ve skutečnosti had, který představuje boha Slunce, vyrůstajícího skrze lotosový květ. Reliéfy tedy představují slunce vycházející a pohybující se po noční obloze.

Texty kolem obrazů tento výklad podporují. Dle povolaných egyptologů se zmiňují o bohu vystupujícím z lotosového květu. Spekulace o existenci žárovky ve starém Egyptě se tedy jeví jako zajímavé, dle odborníků je však jediné světlo, na které slavný denderský světelný motiv odkazuje, slunce, nikoli moderní žárovka.

Zdroje:

www.atlasobscura.com

ancientegyptonline.co.uk

en.wikipedia.org