Důvodem nebude nic jiného, než probíhající změna klimatu. Ta bude mít následně stále větší vliv na světový fytoplankton. Mořské ekosystémy tak čekají rozsáhlé změny.

K výzkumu pomohl vědci vyvinutý globální model. Právě ten znázorňuje simulaci růstu a interakce různých druhů fytoplanktonu. Model také předpovídá, jak se bude měnit druhová skladba v konkrétních lokalitách s rostoucí teplotou.

Odbornící zkoumali, jak fytoplankton pohlcuje a odráží světlo. Díky tomu byli schopni určit, jak se změní barvy oceánu. Výsledky byly překvapivé: Do konce tohoto století se změní barva více než 50 % světových oceánů.

Oceány výrazně změní barvu

Modré oceánské oblasti, například subtropické, budou ještě modřejší. To bude odrážet přítomnost menšího množství fytoplanktonu a obecně méně mořského života. Některé zelenější oceánské oblasti, včetně těch v blízkosti pólů, budou ještě sytěji zelené. Příčinou budou větší květy rozmanitějšího fytoplanktonu.

"Model naznačuje, že změny se pouhým okem nebudou jevit jako obrovské a oceán bude stále vypadat tak, že má modré oblasti v subtropech a zelenější oblasti v blízkosti rovníku a pólů," uvedla hlavní autorka studie Stephanie Dutkiewiczová. "Tento základní vzorec bude stále existovat. Ale bude natolik odlišný, že to ovlivní zbytek potravní sítě, kterou fytoplankton podporuje."

Družice provádějí nepřetržitá měření barvy oceánu od 90. let 20. století a tato měření se používají k odvození množství chlorofylu a fytoplanktonu v dané oblasti oceánu. Podle Dutkiewiczové však chlorofyl nemusí nutně odrážet citlivý signál klimatických změn. Výrazné změny chlorofylu mohou být způsobeny globálním oteplováním, ale mohou být také způsobeny přirozenou variabilitou.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Chlorofyl se mění, ale kvůli jeho neuvěřitelné přirozené proměnlivosti to není vidět," řekla Dutkiewiczová. "Ale v některých vlnových pásmech, v signálu vysílaném k satelitům, můžete vidět výrazný posun související s klimatem. Takže právě tam bychom měli při satelitních měřeních hledat skutečný signál změny."

Země na konci století už nebude modrá, varují vědci

Model ukazuje, že změna klimatu již nyní mění složení fytoplanktonu a barvu oceánů. Do konce století se naše modrá planeta může jevit jako viditelně změněná.

"Do konce 21. století bude patrný rozdíl v barvě 50 procent oceánů," řekla Dutkiewiczová. "To by mohlo být potenciálně docela vážné. Různé typy fytoplanktonu absorbují světlo různě, a pokud klimatické změny posunou jedno společenství fytoplanktonu k jinému, změní to i typy potravních řetězců, které mohou podporovat."

Zdroje:

www.thesun.co.uk

www.shapeoflife.org

www.sciencealert.com