Právo volit, vykonávat veřejné funkce, vlastnit majetek nebo pracovat a být za to stejně ohodnocena jako muži. Za to bojují feministická hnutí už od 19. století. „Postavení ženy ve společnosti se začalo měnit s příchodem monoteistického náboženství, s rozvojem výrobních sil a nastupujícím bohatstvím," říká osteoložka Miriam Nývltová Fišáková. „Do té doby diferenciace společnosti neexistovala. Obě pohlaví vykonávala práci svým charakterem přibližně stejnou."

Zdroj: Youtube

Primitivní civilizace byla založena na společném vlastnictví. Cílem bylo přežít. „Lidem je odmalička štěpováno, že existují nějaké role. To však není pravda. Důkazem toho jsou primáti. U nich se o mláďata často stará samec, u některých samice nebo celá rodina. Vždy to souvisí s podmínkami," vysvětluje Nývltová Fišáková. „Současné uspořádání přišlo v 19. století, kdy zakotvila představa, že muž je silák a slabá žena má raději sedět doma a vařit. Archeologie však mluví sama za sebe."

Žena v době bronzové

Právě nejnovější vědecké poznatky ukazují, že ženy napříč historií vykonávaly stejné funkce jako muži. V době bronzové bylo například zcela běžné, že měly politickou moc. „Sociální postavení dokážeme určit podle výbavy hrobu. U mužů převládají zbraně, u žen to jsou šperky," vysvětluje rakouská historička a archeoložka Katharina Rebay-Salisbury, která působí v Institutu pro orientální a evropskou archeologii ve Vídni.

Právě nádherně zpracované ozdoby jako náramky, prsteny, dilatátory uší nebo diadém vědcům napověděly, že ostatky nalezené na pohřebišti kultury El Argar v borovicovém parku Sierra Espuňa nedaleko Murcie, patřily vysoce postavené ženě, pravděpodobně kněžně.

Hrobka se nacházela přímo pod budovou, kterou odborníci nazvali prvním evropským parlamentem. „Žena ležela v keramické urně se svým manželem. Zemřela pravděpodobně mezi 25 až 30 roky. Muž byl o deset let starší a jeho tělo bylo značně fyzicky opotřebované. Předpokládáme proto, že byli součástí elity tehdejší společnosti. Žena vládla a muž především válčil," vysvětluje archeoložka Cristina Rihuete.

Rovnoprávná společnost

I níže postavené ženy v době bronzové vykonávaly mužskou práci. Dokazují to nálezy z rakouského Hallstattu, obce, kde se již v pravěku těžila sůl. „Z analýzy kostí vyplývá, že je obepínaly silné svaly. Klouby byly navíc silně opotřebené. To by nebylo nic zvláštního, kdyby nešlo o kostry žen," říká rakouská Katharina Rebay-Salisbury.

Také pozůstatky dětí vykazují stopy po těžké práci. S největší pravděpodobností tak v dolech pracovala celá rodina. Že to nebyla procházka růžovou zahradou dokazují různá zranění, ale také dochované lidské exkrementy. Práce v dolech totiž vyžadovala celodenní pobyt. Ženy zde pravděpodobně nejen těžily sůl, ale také hlídaly děti nebo kojily.

Zdroj:

www.ct24.ceskatelevize.cz, www.cestyarcheologie.cz, www.plus.rozhlas.cz, www.zena.aktualne.cz