Varnská kultura vznikla na území dnešního Bulharska a byla produktem úžasně vyspělé civilizace, starobylejší než říše v Mezopotámii a Egyptě. Tato kultura byla také první, která vyráběla zlaté artefakty.

Představitelem varnské civilizace je tzv. Varenský muž a jeho nejbohatší hrob, datovaný do 5. tisíciletí př. n. l. Právě v Bulharsku, poblíž dnešního města Varna, narazili již v 70. letech 20. století archeologové na rozsáhlou nekropoli z doby měděné. Nekropole z 5. tisíciletí př. n. l. obsahovala nejstarší zlaté artefakty, jaké kdy byly objeveny. Vrcholem nálezu byl pak právě hrob 43, hrob Varenského muže.

Na video se podívejte zde: 

Zdroj: Youtube

Tajemství hrobu 43

Hrob pod evidenčním číslem 43 skrýval ostatky vysoce postaveného muže pohřbeného s nezměrným bohatstvím. Zlata tam bylo tolik, že nález získal světové prvenství: V tomto jediném hrobě bylo nalezeno více zlata než v celém zbytku světa v tomto období.

Varna byla jednou z kolébek evropské civilizace a zlato se zde začalo vyrábět už mezi lety 4600 a 4200 př. n. l. Kultura pak čile se zlatem a dalšími kovy obchodovala a obchodní vztahy měly pro rozvoj společnosti velký význam. Varna se stala prosperujícím obchodním centrem, kde se hromadilo bohatství a s ním se společnost hierarchizovala. V čele kultury stál král.

V oblasti byly nalézány četné vzácné předměty: nástroje, nádoby, náčiní a figurky z kamene, křemene, kostí a hlíny. Pak zde v říjnu 1972 narazil Rajčo Marinov na rozsáhlou nekropoli z doby měděné s nejstaršími zlatými artefakty světa. Pod vedením Michaila Lazarova a Ivana Ivanova zde byly zahájeny rozsáhlé vykopávky, které poprvé odhalily velkolepou varnskou civilizaci. Bylo odkryto přes 300 hrobů s více než 22 000 nádherných artefaktů a více než 3 000 předmětů ze zlata o celkové hmotnosti 13,23 kg. Právě kvůli elitářské společnosti byli ti nejbohatší pochováváni s neskutečným bohatstvím. A nejbohatší byl hrob Varnského muže.

Král?

Muž pohřbený v hrobě 43 byl jistě vládcem nebo vůdcem a navíc se v jeho hrobě našlo žezlo coby symbol vysoké hodnosti nebo duchovní moci. Ukázalo se, že přes penis nosil muž pochvu z ryzího zlata. Způsob jeho pohřbu je zřejmě i prvním důkazem vzrůstajícího patriarchátu v Evropě. V tom, jak byly pohřbívány ženy a děti, a jak muži, byl totiž velký rozdíl. Zatímco muži leželi na zádech, ženy byly uloženy v poloze plodu. Nechyběly ani symbolické hroby bez ostatků, kde však bylo uloženo nejvíce zlata a pokladů.

Varnská kultura začala zanikat kolem pátého tisíciletí př. n. l., ale její příslušníci po sobě zanechali mnoho trvalých odkazů a připravili půdu pro vznik pozdějších civilizací v celé Evropě.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Varna_Necropolis, nexusnewsfeed.com, www.ancient-origins.net