Na palmových listech je zachyceno to, co se stane v Evropě již za několik let. Například v knihovně v Bangalore je uloženo 3 665 svazků palmových listů, kdy se každý skládá z dalších 365 palmových listů. Podle legendy je zakládá sedm indických guru, kteří údajně dokáží nahlédnou za oponu času. Tam spatří osudy všech lidí, kteří tyto knihovny kdy navštíví.

Výklad palmových listů je v rodině zřejmě tradicí předávanou z otce na nejstaršího syna. Z palmových listů každý člověk získává pouze ty informace, které mohou pomoci k osobnímu duchovnímu růstu a jen v případě, že jeho karma je taková, že se aktivně podílí na politickém životě země a na pomoci budoucnosti.

Jaké proroctví tajemné palmové listy přinášejí?

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Knihovna palmových listů

Podle legendy byla knihovna palmových listů vytvořena před více než 5 000 lety sedmi svatými mudrci, kteří sepsali životopisy asi 80 000 lidí, kteří se přišli zeptat na jejich osud. 

Pouze deset procent listů se přitom týká dění lidí narozených mimo Indii. Tyto listy ale byly opisovány, takže nyní existuje 12 knihoven palmových listů na různých místech indického subkontinentu. 

Tyto palmové listy o rozměrech 6 x 46 cm zachycují osudy lidí, kteří se k nim jednoho dne přijdou zeptat na budoucí život tazatele. Zajímavé je, že písmena na listech jsou údajně vysoká jen asi 1 mm a pro necvičené oko nejsou rozlišitelná. Přitom v nich jsou zapsány všechny podrobnosti o životě každého tazatele, včetně informací o rodičích a sourozencích, životním partnerovi a dětech, povolání a určitých fyzických vlastnostech a případných nedostatcích. Ale hlavní je, že listy nás varují. A to dokonce i nás, v Česku.

U nás vybuchne sopka!

Palmové listy popisují dění ve světě, hodně i v Evropě. Říkají, že k největší katastrofě dojde v roce 2046. Tehdy se k Zemi z hlubin vesmíru přiblíží planeta, aniž by to astronomové zaznamenali. Asteroid, jehož dráha ve vesmíru vstoupí do naší sluneční soustavy mezi Zemí a Měsícem, Zemi těsně mine. 

Jenže až několik dní předtím se planetka stane na obloze viditelnou pouhým okem. Gravitační síla způsobí na Zemi mnoho zemětřesení a mohutné záplavy. Katastrofy se nevyhnout Kalifornii, Japonsku a Číně, ale zemětřesení zasáhnou také Evropu, především Německo, Anglii a oblast Středomoří. Nad pobřežím Severního a Baltského moře se vzedme obrovská povodňová vlna. 

V Čechách by se dle předpovědi měla k životu probudit sopka, která byla již dávno považována za vyhaslou. Poté, co ožije, se její erupce rozšíří do širokého okolí. Uvolní se sopečné a jedovaté plyny, mraky kondenzátního deště a země se stanou velmi žravými. 

Následkem toho zahynou miliony lidí a v postižených oblastech střední Evropy bude zničena velká část měst. 

Zajímavé informace najdete i zde:

Zdroj: Youtube

Přečtěte si více

Kniha Thomase Rittera, "Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů", byla z německého originálu z roku 2006 přeložena do češtiny Jiřím Vodvárkou. Svazek několika textů na palmových listech předpovídá, jaké dění nastane v Evropě již brzy. Knihu uvádí obecná kapitola o základních rysech vývoje západního světa v příštích desetiletích a následují pasáže o dění v oblastech politiky, hospodářství, sociálních poměrů, válečných konfliktů a zdravotních problémů. 

Rukopis by přitom mohl být jen malou částí původně mnohem rozsáhlejšího díla, jehož cílem je varovat lidstvo před nadcházejícími událostmi, které budou mít celosvětový dosah.  

Co myslíte, jsou tato proroctví skutečná? A unikne lidstvo jen těsně obrovské katastrofě?

Zdroj: Youtube

Zdroje: enigmaplus.cz, soolaba.files.wordpress.com