20. června se dva studenti archeologie Aleksandr Voronkov a Aleksandr Ezril procházeli po stepi. Najednou Ezril padl na kolena a začal prohrabávat zbytky téměř neviditelného náspu. „Je to zeď," oznámil a zkušeným okem zkoumal krajinu. „A ne jen tak ledajaká. Povídej," ukázal prstem do dálky. „Tvoří kruh."

Po návratu o nálezu informoval svého učitele a příslušné úřady. Ministerstvo vodních zdrojů Sovětského svazu se s nimi ale odmítlo bavit. Plánovalo, že stavbu přehrady dokončí s předstihem už v roce 1989. Archeologické naleziště jim jejich vizi narušilo. Zdanovič proto oslovil jak odborníky, tak veřejnost. A udělal dobře. V březnu 1989 Prezídium Uralské pobočky Akademie věd Sovětského svazu formálně zřídilo vědeckou laboratoř pro studium starověké civilizace Čeljabinské oblasti. Stavba přehrady byla oficiálně zrušena v dubnu 1991.

Arkaim

Město Arkaim se rozkládalo přibližně na 20 tisících metrech čtverečních. Bylo obklopené obrannou 4 až 5 metrů širokou a 5,5 metrů vysokou zdí a 2 metry hlubokým vodním příkopem. Bylo rozděleno na dvě části. Vnitřní a vnější. Vnější tvořilo 35 domů přiléhajících k hradbě s východy směřujícími do hlavní ulice. Každý dům byl vybaven ohništěm, studnou, sklepem a pecí.

Vnitřní prstenec tvořila sedm metrů vysoká zeď a 25 stejně vybavených obydlí. K těm vedl pouze jeden úzký průchod. Ulice byly dlážděné a pod nimi se nacházel vodovodní a kanalizační systém. Obranné zdi byly zhotoveny z hliněných cihel a dřeva. Město mělo čtyři brány orientované na světové strany.

Kdy přesně Arkaim vznikl? To vědci netuší. Předpokládají, že byl postaven v letech cca 2050 až 1900 př. n. l. v období kultury Sintashta. Celkový vzhled sídliště někteří badatelé přirovnávají k mandale nebo ke svastice. Další upozorňují, že má podobnou strukturu jako Trója popsaná v Homérově Iliadě.

Ruský Stonehenge

Vypadá to, že Arkaim sloužil současně jako pevnost, město, náboženské a společenské centrum. Odborníci se zároveň domnívají, že stavby byly budovány v souladu s astronomickými jevy.

Ruský archeolog K. K. Bystruškin, jež v roce 2003 srovnal Arkaim se slavným Stonehenge, uvedl, že komplex menhirů a kamenných kruhů nabízí pozorování 10 astronomických jevů pomocí 22 prvků. Ruský objekt umožňuje sledovat 18 jevů pomocí 30 prvků.

Zdroj: Youtube

Tento fakt podporuje teorii o tom, že v Arkaimu kdysi žila vyspělá civilizace. Někteří záhodologové spekulují, že své astronomické znalosti získala od mimozemšťanů. Jejich přítomnost mají dokazovat nejen kostry s podivně protáhlými lebkami, ale také magnetické anomálie, podivná světla, tajemné obrazce z mlhy nebo dokonce halucinace návštěvníků. Nic z toho však nebylo vědecky prokázáno. Kdy a proč byla pevnost opuštěna je stále záhadnou. Archeologové však našli stopy po požáru.

Zdroj:

www.ancient-origins.net, www.denik.cz, www.neveda.cz