V hypotetickém scénáři byl asteroid s názvem „2021 PDC“ objeven ve vzdálenosti 56 km. Pravděpodobnost, že zasáhne Zemi byla 1 ku 20. Následné výpočty střet potvrdily. Vědci měli 6 měsíců na to, aby kolizi zabránili.

Zdroj: Youtube

Cvičení Planetary Defense Conference Hypothetical Asteroid Impact Tabletop Exercise mělo posoudit, zda je lidstvo schopné reagovat na hrozby potenciálně smrtících těles pomocí současných vědomostí a technologií a zjistit „jak mezinárodní agentury dokáží zareagovat," vysvětlila NASA.

Asteroid a plán NASA

Účastníci čtyřdenního experimentu dostávali každý den nové informace o velikosti a trajektorii planetky. Měli za úkol vypočítat její rychlost, velikost a místo dopadu. To se mělo nacházet patrně někde mezi Německem, Rakouskem, Českem, Slovinskem nebo Chorvatskem. K práci používali radarové systémy a další nejmodernější technologie včetně největšího teleskopu na světě Gran Telescopio Canarias (GTC).

Vědci zvažovali a počítačově simulovali různé mise. Mezi plány patřilo například vyslání vesmírné lodi, jež by měla těleso odklonit, použití iontových paprsků nebo vychýlení planetky pomocí vysokoenergetického nárazu. Ještě třetí den ze čtyř však stále netušili, jak velký asteroid je a zda by se změna trajektorie podařila.

Poslední den experimentu se konečně rozměry planetky určily. Měla mít 105 metrů. Těleso podobné velikosti dokáže vyvolat energii jako 1,2megatunová jaderná bomba. Kontrétně mělo dopadnout do České republiky, poblíž hranice s Německem a Rakouskem, a poničit oblast v okruhu 150 km. Zbýval jediný úkol. Najít vhodné řešení, jak střet ze Zemí odvrátit. Bohužel, odborníci došli k závěru, že současné technologie katastrofě nedokáží předejít.

Zničená Evropa

„Dělali jsme, co jsme mohli. Zjistili jsme však, že doba méně než 6 měsíců je příliš krátká na to, abychom uskutečnili smysluplnou vesmírnou misi," vysvětlila NASA. Konference však ukázala i pozitiva. Měřící systémy astronomů jsou tak vyspělé, že dokáží určit místo dopadu s předstihem 6 dní. To usnadní evakuaci.

Zdroj: Youtube

Také se potvrdila užitečnost budoucích testů, jako je například Double Asteroid Redirection Test (DART), během něhož má dojít k vychýlení asteroidu na kolizním kurzu se Zemí. Půltunová sonda letící rychlostí 21 600 km/h má do tělesa narazit letos na podzim.

Zdroj:

www.vtm.zive.cz, www.bigthink.com, www.novinky.cz