„Spatřili jsme podivné útvary, které připomínají borůvky usazené na vrcholu muffinu,” napsal si tehdy do svého deníku Steve Squyres, člen týmu Mars Exploration Rover (MER) a vědec z Cornell University. „Zdá se, že odolávají erozi lépe než zbytek horniny, vůbec ale netušíme, o co se jedná.”

Vědci spekulovali, že objekty o průměru od 100 mikrometrů do 6,2 milimetrů jsou pozůstatkem sopečných erupcí nebo dopadů meteoritů. Dva týdny po objevu se ale shodli na tom, že koule jsou geologickým fenoménem známým jako „konkrece“.

Borůvky na Marsu

Vznik konkrece je podobný tvorbě perel. Na počátku je jádro, kolem něhož se z všudypřítomných vodních roztoků začnou srážet minerální látky z okolního prostředí. Protože růst konkrementu probíhá v méně husté hornině, má nejčastěji kulovitý nebo věnčitý tvar. Výskyt těchto těles tedy naznačuje, že na Marsu kdysi existovala životodárná tekutina.

Zdroj: Youtube

S tímto závěrem ale nesouhlasil Donald Burt z ASU School of Earth and Space Exploration. Tvrdil, že analýza MER nedává smysl a kuličky musely vzniknout jinak. „Mají až moc podezřele pravidelný tvar a jednotnou velikost. Zároveň se objevují rovnoměrně na velké ploše a ještě mají neobvyklou mineralogii v podobě šedomodrého zevnějšku.”

To podle odborníka naznačuje, že objekty vznikly při vysokých teplotách, v prostředí horkých pramenů nebo ve vulkanických parách. „Běžné konkrece se ale tvoří při nízkých stupních Celsia a jsou matné, ne lesklé,” napsal v článku, vydaném v časopise Lunar and Planetary Science. Se svými kolegy Paulem Knauthem a Kenem Wohletzem se proto vrátil k hypotéze, že borůvky z Marsu jsou pozůstatkem dopadu meteoritu.

Pravda o borůvkách

„Vznikly složitými interakcemi mezi železnými vločkami a lepkavou, kyselou a slanou párou a prachem,” tvrdí. Ke stejnému závěru došel také geofyzik Anupam Misrou z Havajské univerzity o devět let později. Jeho primárním argumentem bylo, že teorie konkrece nemůže vysvětlit jednotnost koulí.

Tímto ale debata o původu marťanských těles neskončila. Řada vědců se dodnes snaží vysvětlit, jak vznikla. Do té doby, než odborníci získají vzorek materiálu, to ale bude stále záhadou. 

Zdroje: www.en.wikipedia.org, www.gizmodo.com