www.livescience.com, www.dailymail.co.uk

Stáří bronzové ruky je odhadováno na 3 500 let. Součástí velmi neobvyklého artefaktu je zlatá manžeta a ruka byla dříve zřejmě součástí žezla. Ruka váží více než půl kilogramu a byla odlita z bronzu. K upevnění tenké zlaté destičky bylo pak použito rostlinné lepidlo.

Bronzový artefakt byl nalezen ve starém hrobě spolu se sbírkou starověkých předmětů včetně dýky a lidského žebra. Podivná ruka je s největší pravděpodobností nejstarší kovovou částí těla, která kdy byla v Evropě nalezena. Poté, co archeologové svůj nález datovali pomocí uhlíkové analýzy, objevili hrob muže.

Hrob z doby bronzové odhalil své tajemství

Na základě analýzy byl odkryt hrob muže, jenž byl zasazen do doby bronzové. Je tedy zřejmé, že byl hrob poškozen, ale i přesto se vědcům povedlo, najít pod ním kamennou konstrukci. Podle nálezů, které zde byly učiněny, k nimž patří i další předměty jako bronzová vlasová ozdoba a zlaté plátování z ruky, si archeologové myslí, že hrob nedaleko Bernu patřil vysoce postavené osobě. 

Uhlíkové datování lepidla, kterým byla manžeta připevněna k ruce, ukázalo, že bronzová ruka byla vyrobena mezi lety 1500 a 1400 př. n. l.. Je tedy více než 3000 let stará, jak ukazuje i toto zajímavé video:

Zdroj: Youtube

Stále nezodpovězené otázky

Vědci se od nálezu zabývají tím, co by mohla bronzová ruka znamenat. Nejsou si totiž jisti ani jejím významem, ani funkcí. S největší pravděpodobností byla prodloužena dutým tvarem, což by mohlo znamenat, že byla původně připevněna na jiný předmět, jako je například žezlo nebo zbytek sochy.

Jedná se dosud o ve střední Evropě zcela ojedinělý nález. Na něj přitom archeologové narazili zcela náhodou, s pomocí detektoru kovů. Dodnes není známa ani země, kde byla ruka vyrobena. Zlatý ornament, jímž je ruka zdobena, ale naznačuje, že jde o znak moci. Může se tak jednat o potvrzení hypotézy, že hrob patřil mocnému člověku, vysoce postavené společenské elitě a ornament byl možná dokonce znakem božstva.

Skutečnost, že známe tisíce hrobů z doby bronzové a nikdy jsme nic podobného nenašli, ukazuje, že je to dost zvláštní. Nálezy, jako je tento, nám připomínají, kolik mezer v našich znalostech o minulosti ještě máme,“ řekl vědec Stefan Hochuli, který se studiem ruky zabývá.