Narození Čingischána, zakladatele mongolské říše, je zahaleno tajemstvím. Na svět přišel pravděpodobně v roce 1162. Jiné zdroje ale uvádějí roky 1155, 1161 či 1167. Stejně nejisté jsou okolnosti jeho smrti. Velký chán měl zemřít 18. nebo 25. srpna 1227 na následky pádu z koně. Jiní badatelé tvrdí, že podlehl malárii nebo zranění, které mu způsobil šíp.

Záhadou je i místo jeho posledního odpočinku. Legendy praví, že dělníci, již hrobku kopali, byli zabiti a následně byli zavražděni i strážní, aby se její přesná poloha nikdy neprozradila.

Čingischánova hrobka

Napovědět by ale mohly dobové prameny. Perský kronikář Mohammed al-Jurjani napsal, že „mezi Mongoly existuje zvyk vyhloubit pro mrtvého vládce pohřební komoru, jejíž podlahu pokryjí koberci a na ně umístí trůn. Po položení těla do křesla je pak hrob zasypán."

Cestovatel Marco Polo ve svém cestopise poznamenává: „Bylo neměnným zvykem, aby velcí cháni byli pochováni na hoře jménem Altaj." Dále potvrzuje, že všichni, kteří věděli přesnou polohu hrobky, byli zavražděni.

Historik Frank McLynn říká, že místo posledního odpočinku Čingischána mohou odhalit okolnosti jeho smrti. „Zemřel během tažení proti Tangutům na severozápadě Číny, asi 500 kilometrů od mongolských hranic. Převoz těla by tak byl zdlouhavý a náročný." McLynn proto naznačuje, že hrob vojevůdce musí ležet někde v čínském regionu Ordos. Tuto hypotézu podporují dvě mongolské kroniky z počátku 16. století. V nich se píše, že když vojevůdcova rakev dorazila do Mongolska, byly v ní jen jeho šaty a stan.

Kde leží Čingischán?

Čingischánův životopisec Paul Lococo ale předpokládá, že dobyvatel je pohřben v okolí posvátné hory Burkhan Khaldun, která má být zároveň i jeho rodištěm. Hora leží v přísně chráněné oblasti Khan Khentii, jež je z velké části nepřístupná. Lov, těžba i pastevectví je zde přísně kontrolováno.

Zdroj: Youtube

Francouzský archeolog Pierre-Henri Giscard a technik Raphaël Hautefort proto zákaz obešli a krajinu prozkoumali pomocí dronu. Odhalili tajemnou mohylu, kterou prý postavily lidské ruce. Zda se ale jedná o Čingischánovu hrobku není jisté do té doby, než mongolská vláda povolí oblast prozkoumat.

Zdroj:

www.bigthink.com, www.cs.wikipedia.org, www.magazin.pluska.sk