Pětadevadesátiletý vědec pozoruje přírodu už více 60 let. V roce 1956 se stal svědkem ničení deštných pralesů na ostrově Borneo kvůli těžbě dřeva a následné výsadbě palmy olejné. Mezi lety 1950–2010 se snížil počet orangutanů, pro které je ostrov v jihovýchodní Asii téměř jediným domovem, o 60 %. V letech 2010 až 2025 byl očekáván pokles o dalších 22 %. Když se Attenborough narodil, tvořilo svět 66 % divočiny. Nyní jej jí 35 %.

Už v roce 2018 vystoupil přírodovědec na oficiálním otevření Konference OSN COP24. Na ní upozornil, že klimatické změny jsou největší hrozbou. „Pokud nezačneme jednat, konec civilizace a většiny přírody je na obzoru," varoval odborníky a politiky. Žádal pak, aby zástupci zemí začali jednat.

Přelidnění

Ve své knize Život na Zemi David Attenborough píše, že největším problémem vidí v přelidnění planety. Vysvětluje, že jsme jako jediný živočišný druh, díky vyspělé medicíně, zastavili princip přirozeného výběru. Uvedl dokonce, že rozumí politice jednoho dítěte v Číně a je nutné změnit princip humanitární politiky. „Copak dodání mouky do Afriky vyřeší přelidnění?," Ptá se.

Přírodovědec v rozhovoru pro BBC Newsnight řekl, že z dlouhodobého hlediska musí jednou růst populace skončit. Důležité je podle něj vzdělání. Například africký výzkum ukázal, že čím vyšší mají ženy vzdělání, tím méně mají dětí. Negramotné matky se pak spoléhají, že jí potomci na stará kolena uživí.

Klimatická krize

V roce 2020 natočil David Attenborough dokumenrární film s názvem Život na naší planetě. V něm upřímně říká, kam náš svět spěje. „Podívejte se kolem sebe. Klima se mění, lidé drancují přírodu, v oceánech plavou odpadky, vymírají celé druhy rostlin a živočichů. Tento film je mým životním svědectvím a vizí do budoucnosti." Planeta dle vědce spěje ke svému konci. Pokud si to lidstvo neuvědomí, koronavirus a další pandemie nemusí řešit, protože už za 80 let tu žít nikdo nebude. Jak ale historie ukazuje, příroda si poradí i bez nás. „Ona si svou cestu najde, my už ale ne."

V knize dokonce srovnává lidstvo s dinosaury. Prý nejsme žádným triumfem evoluce a nemáme předpokládat, že náš pobyt zde, na Modré planetě, bude delší, než pobyt obrovských plazů. Evoluce stále probíhá. „Je více než pravděpodobné, že pokud člověk zmizí, objeví se další nenápadné stvoření, které ho nahradí a zaujme jeho místo. Lidstvo je mor planety a zaslouží si vymřít jako dinosauři."

Naděje umírá poslední

Skrze svá důrazná slova se snaží povzbudit čtenáře a diváky k akci. Podle něj bylo již včera pozdě, ale není radno ztrácet naději. Ve svém filmu nabádá, aby byl slyšet každý, kdo má hlas a dokáže nabídnout řešení. Říká, že nejdůležitější je postarat se o rozmanitost živých organismů na Zemi, tedy vrátit světu divočinu. Lidská reprodukce by se měla nejlépe snížit tím, že se zvýší kvalita života, dostupnost zdravotní péče a vzdělání. Nutné je také zastavit odlesňování, zajistit dotace a zasadit původní druhy rostlin.

Zdroj: Youtube

Mezi další doporučení patří omezení konzumace masa a preferování rostlinné stravy. Tím se uvolní až polovina dnes využívané půdy. Samozřejmostí by také měla být výroba energie obnovitelnými zdroji. „Jsem šťastným člověkem, protože jsem viděl největší zázraky přírody. Máme zodpovědnost dopřát to i budoucím generacím," vzkazuje.

Zdroj:

Život na Zemi, David Attenborough, 1986, Panorama, 11-055-86

www.cs.wikipedia.org, www.cas.sk, www.voda235.webnode.cz, www.ceskapozice.lidovky.cz