Marie Terezie se narodila v roce 1717 jako nejstarší dcera císaře Svaté říše římské Karla VI. a jeho manželky Alžběty Kristiny. Od útlého věku byla vychovávána jako budoucí královna a dostalo se jí přísného vzdělání, které odráželo její postavení příslušnice vládnoucí třídy. Její vzdělání však nebylo bez zvláštností a výstředností. Jak víme z populárního seriálu České televize, Marie Terezie se v mnohém vzdělávala sama. Ani její manžel, František Štěpán, nebyl předurčen panování, proto ani on neměl to nejlepší vzdělání. Proto ale chtěli vzdělávat své děti stoprocentně a bez ústupků.

„Sparťanská“ výchova

Ač byly děti Marie Terezie svěřeny vychovatelům a chůvám, ty si panovnice hlídala a museli podávat pravidelná hlášení o tom, jak si děti vedou. Marie Terezie vyžadovala naprostou poslušnost.

Všechny děti měly nekompromisně naplánovaný program na každý den, stejně jako stravování a hygienické návyky. Vše mělo svůj řád a místo. Děti se vzdělávaly od šesti let v pravidelném rozvrhu a za jeho nedodržení měly tresty. Souvisely s náboženstvím, takže se děti musely několikrát denně v pravidelných intervalech modlit.

František Štěpán Lotrinský zase po svých synech chtěl, aby povinně dvakrát do roka veřejně četli traktát ve francouzštině, který pro ně sám sepsal. 

Vše nejlepší – hlavně dobře se vdát!

I když výchova Marie Terezie byla jistě neobvyklá, nemusela být nutně "bláznivá" v negativním slova smyslu. Její rodiče se snažili poskytnout jí co nejlepší vzdělání a připravit ji na budoucí roli panovnice. Důraz na fyzickou aktivitu a pobyt v přírodě považovali za způsob, jak v ní vybudovat sílu a odolnost, zatímco její zapojení do politiky od útlého věku pomohlo rozvinout její vůdčí schopnosti. A ty byly v mnohém až diktátorské. Není žádným tajemstvím, že například i vdavky jejích dcer byly kalkulem a do posledního tahu promyšlenou politickou hrou o moc. Přestože Marie Terezie stojí za dostupným vzděláním v zemích monarchie pro všechny, její metody k jejím vlastním dětem byly v mnohém netradiční. A to i ty výchovné.

On i fakt, že povila celkem 16 dětí, je velmi zarážející. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Všestranné vzdělání

Pokud jde o formální vzdělání, Marie Terezie byla silnou zastánkyní osvícenství a věřila, že její děti by měly získat všestranné vzdělání zahrnující přírodní vědy, literaturu a umění. K výuce svých dětí přivedla některé z nejznámějších učenců a učitelů té doby.

Protože Marie Terezie bolestivě pociťovala svůj vzdělanostní deficit, o to víc na vzdělání dbala u svých dětí, a to bez ohledu na jejich pohlaví. Její děti měly přesný rozvrh hodin a dostávalo se jim pravidelných lekcí ve čtení, psaní, matematice, dějepise, zeměpise a válečném plánování a všech jazycích říše - učily se francouzštinu, němčinu, italštinu a latinu, Leopold i češtinu. Podporovala své děti v četbě a seznamovala je s významnými literárními a filozofickými díly. Nezbytné bylo i náboženství a Marie Terezie dohlížela na jejich výuku náboženství a dbala na to, aby se denně účastnily mše a náboženských obřadů. Věřila také, že její děti by se měly naučit důležitosti tvrdé práce a disciplíny, a trvala na tom, aby dodržovaly přísný rozvrh studia a cvičení.

Od 14 let pak přibyly logika, fyzika, politika a dokonce i pracovní výchova. Marie Terezie údajně dbala na to, aby její děti byly i manuálně zručné a nebály se práce. I František Lotrinský prý sám rád a dobře truhlařil.

Kromě akademického studia Marie Terezie také věřila, že její děti by si měly osvojit praktické dovednosti, které jim v životě dobře poslouží. Trvala na tom, aby se její synové učili jezdit na koni a lovit, a dcery učila domácím dovednostem potřebným k vedení domácnosti.

www.liquisearch.com, eduzin.cz, www.stoplusjednicka.cz