Jak probíhala výchova v rodině Marie Terezie: Takto šílenou výuku a tvrdou ruku byste svým dětem nepřáli

Tereza Malá | 18. 3. 2023

Marie Terezie byla jednou z nejvlivnějších a nejmocnějších žen evropské historie, která v 18. století vládla habsburské říši více než 40 let. Její výchova však nebyla konvenční, někdo by dokonce řekl, že byla "šílená". Ač se jí samotné nedostalo formálního vzdělání, pro své děti chtěla to nejlepší.

Marie Terezie se narodila v roce 1717 jako nejstarší dcera císaře Svaté říše římské Karla VI. a jeho manželky Alžběty Kristiny. Od útlého věku byla vychovávána jako budoucí královna a dostalo se jí přísného vzdělání, které odráželo její postavení příslušnice vládnoucí třídy. Její vzdělání však nebylo bez zvláštností a výstředností. Jak víme z populárního seriálu České televize, Marie Terezie se v mnohém vzdělávala sama. Ani její manžel, František Štěpán, nebyl předurčen panování, proto ani on neměl to nejlepší vzdělání. Proto ale chtěli vzdělávat své děti stoprocentně a bez ústupků.

„Sparťanská“ výchova

Ač byly děti Marie Terezie svěřeny vychovatelům a chůvám, ty si panovnice hlídala a museli podávat pravidelná hlášení o tom, jak si děti vedou. Marie Terezie vyžadovala naprostou poslušnost.

Všechny děti měly nekompromisně naplánovaný program na každý den, stejně jako stravování a hygienické návyky. Vše mělo svůj řád a místo. Děti se vzdělávaly od šesti let v pravidelném rozvrhu a za jeho nedodržení měly tresty. Souvisely s náboženstvím, takže se děti musely několikrát denně v pravidelných intervalech modlit.

František Štěpán Lotrinský zase po svých synech chtěl, aby povinně dvakrát do roka veřejně četli traktát ve francouzštině, který pro ně sám sepsal. 

Jaké bylo manželství Marie Terezie a Františka: Těžký boj na obou stranách
Magazín

Jaké bylo manželství Marie Terezie a Františka: Těžký boj na obou stranách

Vše nejlepší – hlavně dobře se vdát!

I když výchova Marie Terezie byla jistě neobvyklá, nemusela být nutně "bláznivá" v negativním slova smyslu. Její rodiče se snažili poskytnout jí co nejlepší vzdělání a připravit ji na budoucí roli panovnice. Důraz na fyzickou aktivitu a pobyt v přírodě považovali za způsob, jak v ní vybudovat sílu a odolnost, zatímco její zapojení do politiky od útlého věku pomohlo rozvinout její vůdčí schopnosti. A ty byly v mnohém až diktátorské. Není žádným tajemstvím, že například i vdavky jejích dcer byly kalkulem a do posledního tahu promyšlenou politickou hrou o moc. Přestože Marie Terezie stojí za dostupným vzděláním v zemích monarchie pro všechny, její metody k jejím vlastním dětem byly v mnohém netradiční. A to i ty výchovné.

On i fakt, že povila celkem 16 dětí, je velmi zarážející. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Všestranné vzdělání

Pokud jde o formální vzdělání, Marie Terezie byla silnou zastánkyní osvícenství a věřila, že její děti by měly získat všestranné vzdělání zahrnující přírodní vědy, literaturu a umění. K výuce svých dětí přivedla některé z nejznámějších učenců a učitelů té doby.

Protože Marie Terezie bolestivě pociťovala svůj vzdělanostní deficit, o to víc na vzdělání dbala u svých dětí, a to bez ohledu na jejich pohlaví. Její děti měly přesný rozvrh hodin a dostávalo se jim pravidelných lekcí ve čtení, psaní, matematice, dějepise, zeměpise a válečném plánování a všech jazycích říše - učily se francouzštinu, němčinu, italštinu a latinu, Leopold i češtinu. Podporovala své děti v četbě a seznamovala je s významnými literárními a filozofickými díly. Nezbytné bylo i náboženství a Marie Terezie dohlížela na jejich výuku náboženství a dbala na to, aby se denně účastnily mše a náboženských obřadů. Věřila také, že její děti by se měly naučit důležitosti tvrdé práce a disciplíny, a trvala na tom, aby dodržovaly přísný rozvrh studia a cvičení.

Jak skutečně vypadala Marie Terezie? Trefili se tvůrci seriálu podobu z mládí?
Magazín

Jak skutečně vypadala Marie Terezie? Trefili se tvůrci seriálu podobu z mládí?

Od 14 let pak přibyly logika, fyzika, politika a dokonce i pracovní výchova. Marie Terezie údajně dbala na to, aby její děti byly i manuálně zručné a nebály se práce. I František Lotrinský prý sám rád a dobře truhlařil.

Kromě akademického studia Marie Terezie také věřila, že její děti by si měly osvojit praktické dovednosti, které jim v životě dobře poslouží. Trvala na tom, aby se její synové učili jezdit na koni a lovit, a dcery učila domácím dovednostem potřebným k vedení domácnosti.

www.liquisearch.com, eduzin.cz, www.stoplusjednicka.cz

Tagy Česká televize František I. Štěpán Lotrinský František Štěpán Karel VI. Marie Terezie Habsburská náboženství Svatá říše římská