Dolní Věstonice a Pálavské vrchy jsou plné objevů

Nález v Dolních Věstonicích byl odkryt již v roce 1986, kdy probíhala v jeho blízkosti stavba nádrže Nové Mlýny. Záchranný výzkum vedl archeolog a geolog Bohuslav Klíma, jehož doménou byl paleolit, a právě okolí Pavlova, respektive Dolních Věstonic.

Kromě slavného trojhrobu bylo v okolí Pálavských vrchů nalezeno sídliště, skládka mamutích kostí či hrob rituálně pohřbeného muže v letech. Pálava byla osídlena až do poslední doby ledové. Konkrétně mluvíme o době mladšího paleolitu před zhruba 25 000 lety.

Věstonický trojhrob

Trojhrob byl zvláštní z mnoha důvodů. Trojice byla pohřbena společně, což znamená, že zemřeli nebo byli zabiti ve stejnou dobu. Hrob kromě těl obsahoval množství pro paleolit běžných objektů. Patřily mezi ně především zvířecí zuby, přívěsky z mamutích kostí a klů, velké množství pazourků čili štípané industrie. Těla byla překryta také jakousi dřevěnou konstrukcí, z níž v hrobě zůstalo jen několik málo zbytků. Nejzajímavější z celého nálezu byly samotné kosterní pozůstatky.

Nález v trojhrobu nedaleko Dolních Věstonic

Čím byl hrob zajímavý? Tři těla ležela vedle sebe nejen v podivných pozicích, které měly očividně rituální ráz, ale také s hlavami obarvenými žlutočerveným okrem. Všichni mrtví byli pohřbeni ve vzpřímené pozici s hlavami směřujícími k severu, tedy ze svahu, a byli ve věku mezi 17 až 20 lety.

První tělo bylo pohřbeno v pozici na levém boku s rukama nataženýma k bederní oblasti druhého zesnulého. Od samého začátku bylo jasné, že jde o muže.
Tělo uprostřed leženo na zádech. Klín, k němuž směřovala ruka nalevo ležícího mrtvého, byl také obarven okrem. Tento kosterní nález byl považován za muže, ale během jiného výzkumu za ženu. O pohlaví definitivně rozhodlo až testování DNA, které prokázalo, že šlo o muže, ovšem velmi neobvyklého. Zemřelý byl malého vzrůstu a figury, která byla typičtější pro paleolitické ženy. Navíc tento pohřbený trpěl deformacemi na zubech, ale i končetinách. Nález naznačuje, že sexualita či žensko/mužská role tohoto jedince byla asi zvláštní, atypická.

Poslední z nálezů nejvíce vpravo ležel nevšedně tváří k zemi a s prostředním mrtvím se drželi za ruce. Tento vztah mezi těly patrně souvisel s jejich příbuzností přes ženského předka, jenž odhalila analýza DNA.

Neznámý důvod rituálního pohřbu ve Věstonicích

Neobvyklé pozice byly jistě nepřirozené a napovídají, že společnost byla silně ovlivňována symboly a rituály. Zajímavé ale také je, že společné hroby s množstvím artefaktů často bývají místem posledního odpočinku jedinců s patologickými změnami na těle. Teorií o tom, kdo byli a jak zemřeli nalezení ve Věstonickém trojhrobu, je nepřeberné množství. Vzhledem k nálezům hrobů pohřbených, kteří byli očividně tělesně postižení, lze uvažovat i o rituálních obětech.

Jedná se o nález natolik neobvyklý, že neunikl pozornosti zahraničních vědců. Zkoumal jej tým z Velké Británie i Německa. V současné době archeologové poznatky zpracovávají a měly by být zveřejněny v průběhu roku 2022.

Podívejte se na dokument o nálezech z doby paleolitu na našem území.

Zdroj: Youtube

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.ancient-origins.net