Bylo to v roce 2008. V uhelném dole v ukrajinském městě Doněck, v hloubce 900 metrů pod povrchem, byl objeven nečekaný otisk. Napůl vystupoval z horniny a připomínal kolo s paprsky.

Dělníci byli překvapeni. Nález vyfotografovali a ukázali důlnímu mistru S. Kasatkinovi. Požádal ředitele dolu, aby pozval vědce k podrobnému prozkoumání záhadného objektu. Ten jeho návrh smetl ze stolu. Naopak nařídil, aby se práce v daném úseku zrychlily.

Doněck - kolo v dole

„Kluci se snažili nález ze skály tajně vyjmout, ale pískovec je tak pevný, že se báli, že ho poškodí," psal S. Kasatkin v dopise spisovateli J. P. Robinsonovi. „Nechali ho proto na místě. „Důl je od roku 2009 oficiálně uzavřen. Chodby byly zatopeny. Kdyby jsme kolo nevyfotili, nikdo by se o něm nedozvěděl."

Neobvyklý otisk rozvířil diskuze. Pokud je svědectví důlního mistra pravdivé, je pravděpodobné, že kolo bylo vynalezeno mnohem dříve, než se obecně předpokládá.

Rostovská oblast obklopující Doněck se nachází na karbonské hornině. V případě, že se předmět zasekl v době jejího formování a procesem zvaným diageneze se do ní rozpustil, znamená to, že je starý 300 milionů let. Nejstarší vyobrazení vozu se čtyřmi koly ale pochází z doby kolem roku 3400 př. n. l.

Starověké stopy po kolech

Zajímavostí však je, že důkazy o dřívějším používání kol a vozů se nachází téměř po celém světě. Byly nalezeny ve Francii, Španělsku, Itálii, Maltě, Kazachstánu, Ukrajině i Severní Americe. Například v turecké Střední Atolii byly objeveny vyjeté koleje se šířkou „pneumatik" 22,86 cm v horninách starých 12 až 14 milionů let.

Zdroj: Youtube

„Stopy jsou vyryty do houževnatého podloží, jehož vývoj trvá miliony let," říká geolog a ředitel Výzkumného centra přírodních věd na Moskevské Mezinárodní nezávislé univerzitě ekologie a politologie Dr. Alexander Koltypin. „Je jednoduché prohlásit, že byly vytvořeny pradávnou vyspělou civilizací. Tomuto tvrzení ale nahrává fakt, že se nacházejí v blízkosti megalitických staveb."

Zdroj:

www.ancient-origins.net, www.archaeology-world.com, www.cs.wikipedia.org