Sochařství bylo v Egyptě více než uměním. Zabezpečovalo nesmrtelnost faraóna, jeho rodiny, ale také vysokých úředníků. Využíval se různý materiál. Nejčastěji dřevo, kámen, mramor nebo slonovina. Důraz byl kladen na reálnost. Existovala však pravidla, díky nimž si jsou sochy často podobné a na tvorbě jedné postavy tak mohlo pracovat více dílen.

Mnoho soch či bust bylo postaveno čelem k místu, které bylo něčím významné. V městech se dívaly směrem k paláci faraona nebo na východ slunce. Věřilo se, že v noci bůh Ra bojuje s hadem. Když ho porazí, nastane nový den. Až jednou had vyhraje, svět zahalí věčná tma. Sochy měly za úkol sledovat, zda vše běží tak, jak má.

Krásné příbuzné

Egyptský panovník nebyl obklopen pouze služebnictvem nebo úředníky, jeho rodinu tvořil i zástup žen, které se dělily dle důležitosti na tzv. velké královské manželky, vedlejší královské manželky a královské konkubíny. Velké královské manželky využívaly titul „dědičné princezny". Oficiálně se objevovaly po boku faraona jak na veřejnosti, tak v písemnostech, či ve výtvarném umění. Vedlejší královy manželky svého chotě doprovázely jen zřídka. Staroegyptský harém byl společenskou institucí a konkubíny zde měly větší volnost než v orientu.

Běžnou praxí bylo, že velké královské manželky byly často sestrami či dcerami faraonů. Incestními sňatky se měla posilovat moc, fyzické a psychické vlastnosti rodiny. Opak byl ale pravdou. Podle posledních vědeckých výzkumů byl kvůli incestu tělesně postižený Tutanchamon a psychicky labilní měli být příslušníci dynastie Ptolemaiovců.

Dále také platilo, že princezny se nesměly vdávat pod svou úroveň a najít vhodného partnera byl problém. Bylo totiž nežádoucí, aby se brali přílušníci jiných rodů a rozšiřoval se okruh lidí, jež mají právo vládnout. Sňatky s bratry či otci tak byly zdánlivě bezpečné.

Podoba egyptských princezen

Incestní styky ve starém Egyptě nikdo neřešil. Jelikož se vládci odvolávali na svůj božský původ a legendu o sourozencích Isis a Osirise, jež spolu měli syna, měli pocit, že nedělají nic špatného či zvráceného.

Zdroj: Youtube

Většina princezen z videa tak netvořily vyjímku. Krásná Meritamen se spolu se svou sestrou Bintanath stala velkou královskou manželkou svého otce Ramesse II. Meritaten si měla vzít jak svého otce Achnatona, tak faraona Smenkhareho, který byl jeho bratrem nebo synem. Ahhotep byla provdána za svého bratra faraona Seqenenre Tao II. Ahmose-Sitkamose se stala velkou královskou manželkou svého stýce. Tiye, Kiya a Tetisheri byly tomuto osudu ušetřeny.

Zdroj:

www.afrikaonline.cz, www.idnes.cz, www.cs.wikipedia.org, www.wikijii.com