Pyramidová stavba byla objevena v 60. letech 20. století v údolí Nepeña emeritním profesorem na University of Missouri Robertem Benferem, který se specializuje na fyzickou antropologii. Již dříve na pobřeží Peru našel řadu mohyl ve tvaru kosatek, kodorů a dalších zvířat. Při průzkumu údolí severně od Limy si všiml neobyklého kužele s kráterem uprostřed.

Zdroj: Youtube

Útvar podobný sopce odborníci pojmenovali El Volcan. Zjistili, že není přírodního charakteru. „Řada místních tvrdí, že byl postaven za účelem sběru vody. Já si však myslím, že sloužil jako náboženské centrum. Jde totiž vidět ze všech historických budov v okolí," tvrdí Benfer.

El Volcan pyramida v Peru

Archeolog se se svým týmem zaměřil na kráter uprostřed. Při vykopávkách objevil zhroucené schodiště, nepálené cihly tvořící zdi a podlahu prostoru, lavici a dokonce i ohniště se zbytky dřevěného uhlí. Ty podle radiokarbonové analýzy naposledy hořely kolem roku 1563. Keramické střepy prozradily, že mohyla byla postavena před více než dvěma tisíci lety.

Robert Benfer se domnívá, že se v pyramidě mohly odehrávat obřady věnované zatměním Slunce. „Říká se, že k úplnému zatmění dochází jednou za 360 let. Speciální program na planetární simulace nám ale ukázal, že v 16. století se zde objevilo čtyřikrát. V letech 1521, 1538, 1539 a 1543. To určitě nikomu neušlo."

Tuto hypotézu potvrzují historické prameny, jež uvádějí, že obyvatelé pobřeží, Yungasové, se na rozdíl od Inků tohoto astronomického jevu nebáli. „Možná bylo ohniště El Volcan místem, kde se oslavovalo vítězství Měsíce nad Sluncem,“ říká archeolog.

Observatoř nebo pohřebiště

Po analýze celé struktury dospěl tým k závěru, že byla záměrně postavena ve tvaru jehlanu s centrálním kráterem. Proč si starověcí architekti vybrali takový tvar je však stále záhadnou. V blízkosti El Volcan se totiž žádné skutečné sopky, jež by mohly sloužit jako modely pro stavbu, nevyskytují.

„Je také možné, že jde o hrobku významné osoby. Bez rozsáhlých archeologických vykopávek však tuto teorii potvrdit nemůžeme, říká Benfer. „Zatím tedy nad pravým účelem umělého vulkánu spekulujeme."

Zdroj:

www.ciencias.pe, www.livescience.com, www.ancientpages.com