Jak slíbil, tak se stalo. Vznikla tak slavná rytina, která vykresluje běžný letní den. Lidé rybaří, stádo ovcí se pase, městem projíždí obchodník, dáma vykukuje z okna. Na první pohled není na díle nic neobvyklého. Když se ale podíváte pozorněji, malíř do něj zakomponoval řadu chyb, jež skvěle vysvětlují, jak by umělci měli pracovat s optickými jevy. 

Umění perspektivy

Perspektiva nebyla v 18. století, kdy obraz vznikl, nic nového. Umělci se jejímu tajemství učili ale pouze studiem metod používaných v dílech dřívějších malířů a architektů, než pochopením matematiky a geometrie. I přesto, že už v 5. století před naším letopočtem byly Aristotelem, Anaxagorasem  a Democritusem vypracovány teorie o tom, jak ji používat na jevišti a freskách.

Joshua Kirby se však po mnoha negativních zkušenostech se svými studenty rozhodl, že napíše knihu. Pojmenoval ji Metoda usnadněné perspektivy Dr. Brooka Taylora, teoreticky i prakticky, v níž představil matematické a optické aspekty umění. 

Zatímco obsah publikace má přímočarý přístup a pomocí ilustrací vysvětluje, jak perspektiva funguje, Hogarth, známý svým posměšným přístupem, se snažil upozornit na „absurdity, který vytváří každý bez znalostí této problematiky”.

Satira na falešnou perspektivu

Přestože jsou jednotlivé složky scény soběstačné, dohromady vytváří zcela nereálný obraz. Na základě různých úběžníků zde totiž existuje přibližně deset horizontů. Cvičené oko proto zachytí dohromady 24 chyb.

Například labuť za člunem je větší než jeho posádka. Muž s dýmkou je vyšší než stromy. Zároveň mu zapaluje žena, vykukující z dalekého okna. Dlaždice, na kterých stojí rybář v popředí, se sbíhají směrem k divákovi a sud za jeho nohami odhaluje současně horní i spodní část.

Problém mají i ovce. Ty se sice vzdalují, jejich těla ale rostou. Pokud jste si všimli vrány na stromě, možná vás zarazila její velikost. Také budovy jsou zobrazeny chybně. I přesto, že jsou zachyceny z pohledu zespodu, ukazují horní část střechy. Linie stromů zakrývající značku představují, jak by se objekty měly zmenšovat, když se vzdalují. V tomto případě je to ale obráceně.

Zdroje: www.publicdomainreview.org, www.en.wikipedia.org