anomalien.com, mysticsciences.com, prezi.com

Orion Williamson zmizel přímo před očima své vlastní rodiny. Záhadný případ jeho zmizení děsí dodnes.

Vyšel na pole a vypařil se rodině před očima

Orion Williamson, farmář pocházející ze Selmy v Alabamě, se jednoho podzimního dne roku 1854 záhadně vypařil. To vše přímo před očima své ženy, dítěte a sousedů, právě když se procházel po místním poli. 

Jeho zmizení vyvolalo velký rozruch. O to větší, když se při následném pátrání zjistilo, že v zemi nejsou žádné viditelné díry, do kterých by Orion mohl zapadnout. Na poli nebyla ani žádná jiná místa, kam by se případně mohl ukrýt.

Orion byl prohlášen za mrtvého. Autorem článku o pohřešovaných osobách byl Ambros Gwinnett Bierce, redaktor místních novin, který u tehdy ještě pohřešovaného Oriona uvedl řadu důležitých vodítek, včetně jmen jeho rodiny, místa jeho zmizení a také dat, jako byl den i čas, kdy farmář zmizel. 

Nic tedy nenaznačovalo, že by mohlo jít o fikci, smyšlený příběh, který si Bierce vymyslel. Přesto bylo zmizení Oriona děsivé. 

Záhadný případ zmizení farmáře Oriona děsí dodnes

Příběh zmizelého farmáře byl navíc z velké části doplněn takřka doslovnými výňatky ze svědectví souseda, který byl jeho zmizení očitým svědkem. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Co se stalo s Orionem Williamsonem? To je otázka, která pronásleduje jeho rodinu a městečko Selma už více než 150 let. Zmizení farmáře je totiž jedním z nejzáhadnějších a zároveň nejděsivějších případů historie. 

Orion byl naposledy spatřen během slunečného odpoledne v Selmě v Alabamě, jeho žena a syn odpočívali na verandě své farmy, zatímco se farmář procházel po poli. Rodina pozorovala koně pasoucí se v dálce.

Když se Orion Williamson vracel z pole směrem k domu, záhadně před očima rodiny a sousedů zmizel doslova jako pára nad hrncem.

Ihned po jeho zmizení se objevilo velké množství teorií, co se Orionovi mohlo stát. Podle jedné z nich ho unesli mimozemšťané. Podle jiné teorie byl teleportován do jiné dimenze. Podle další skutečně nezmizel, jen využil své znalosti magie a stal se neviditelným.

Někteří lidé se domnívali, že byl Orion obětí sériového vraha, který byl v té době v oblasti skutečně aktivní. Tuto teorii podporuje skutečnost, že ve stejné době se v oblasti ztratilo několik dalších lidí.

Do šetření se pustili i místní vyšetřovatelé, kteří vytvořili teorii, že se Orion rozpadl. Za jeho zmizením stál jakýsi univerzální éter. Ani tato teorie se však nepotvrdila. 

Ať už je pravda jakákoli, Orion Williamson je jedním z nejznámějších případů pohřešovaných osob v historii.