Hádanky najdeme téměř v každé kultuře. Staří Vikingové nebyli výjimkou. Sága Hervarar ze 13. století například vypravuje příběh, v němž se hlavní hrdina Gestumblindi odmítá podřídit králi Heidrekovi. Panovníkovo rozčilení nezná mezí. Svému poddanému proto nařídí, aby se dostavil k soudu. Bude to poslední šance, jak si zachránit holý život.

Gestumblindi ví, co ho čeká. Jeho hrdost je ale tak velká, že se obrátí na boha Ódina a požádá ho o pomoc. Za pár dní se před Gestumblindiho usedlostí objevuje cizinec. Nejenže se jmenuje stejně jako zmatený rytíř, ale je mu tak podobný, že je od sebe nikdo nerozezná. Muži se rychle dohodnou. Ke králi se vydá dvojník.

Gestumblindi a král

Když Ódin v převleku dorazí ke dvoru, vyzve panovníka, aby podstoupil soutěž moudrosti. Ten s nadšením přijímá. Zazní tak 35 hádanek, jež podle odborníků odrážejí důležitost slovních hříček ve skandinávské společnosti. 

Zahrnovaly metafory nebo analogie a otázky o událostech, kterých byl tazatel svědkem. Ve středověké společnosti se hádanky vypravovaly za dlouhých zimních večerů, kdy nebylo co dělat. V příběhu o Gestumblindi a králi jsou ale prostředkem ke zjištění, zda je někdo tak schopný, aby bojoval se samotným bohem. Ódin je totiž šéfem celého panteonu. Charakterizuje ho jeho neustálé hledání vědomostí. Obětoval jedno oko, aby se napil z Mímiho studnice paměti, nebo se probodl vlastním kopím a oběsil, s cílem objevit runy.

Ódinovy hádanky

Jste připraveni přechytračit samotného Ódina, boha smrti, války a magie? Zkuste odpovědět na sedm slovních hříček. Správné odpovědi naleznete na konci článku.

Hádanka č. 1

Kéž bych měl to, co jsem měl včera. Jak ale zjistit, co to bylo, když to zatemňuje zdravý rozum?

 • Pivo
 • Strach
 • Oheň
 • Voda

Hádanka č. 2

Vydal jsem se na cestu, když jsem najednou spatřil silnici pod silnicí a trasu pod trasou. Stezkou jsem byl obklopen ze všech stran. Co mě pohltilo?

 • Hora
 • Moře
 • Nebe
 • Řeka

Hádanka č. 3

Kdo je ten, kdo kráčí po tvrdé cestě, má dvě ústa a silně líbá?

 • Oheň
 • Kladivo
 • Sekera
 • Meč

Hádanka č. 4

Co je to za zázrak, který jsem viděl venku před dveřmi? Má osm nohou, čtyři oči a kolena má nad břichem.

 • Had
 • Kráva
 • Pavouk
 • Vlk

Hádanka č. 5

Staré ženy nosily kádě s pivem do spíže. Nikdo jim nepomohl. Měly hlavu vztyčenou a přísný výraz. Kým byly?

 • Sníh na hoře
 • Labutě a vejce
 • Ryby a řeka
 • Manželé
Zdroj: Youtube

Hádanka č. 6

Kdo je ten, co číhá v krbu? Je sám. Žádný otec ani matka. Veškerý třpyt se z jeho života vytratil.

 • Kotlík
 • Miska
 • Pazourek
 • Uhlík

Hádanka č. 7

Kdo je ten velký, který polyká vodu? Bojuje se sluncem i větrem a i silnému muži nedá klidného spánku?

 • Sněhová vánice
 • Měsíc
 • Déšť
 • Mlha

Toto jsou správné odpovědi:

 1. Pivo
 2. Řeka
 3. Kladivo
 4. Pavouk
 5. Labutě a vejce
 6. Kotlík
 7. Mlha

www.medievalists.net, www.ancient-origins.net, www.en.wikipedia.org, www.runarmal.cz