Krutý plukovník

Zcela obyčejný hřbitov jménem Christ Church nedaleko zátoky Oistin na Barbadosu a zdánlivě obyčejná hrobka jsou dějištěm záhadné události, jejíž děj začíná na počátku 19. století. Tehdy místní boháč, nechvalně proslulý, škodolibý a zlý plukovník Thomas Chase, koupil pro svou rodinu velkou hrobku z roku 1724 s jednou dřevěnou rakví. Spočívaly v ní ostatky jisté paní Goddarové, která byla pohřbena v roce 1807. Chase byl známý svým krutým zacházením s otroky, kteří si proto přáli jeho smrt. Možná mezi nimi byl kmenový šaman, který ho proklel…

Prokletí?

Krátce po zakoupení rodinné hrobky opustila v únoru v roce 1808 tento svět Chaseova nejmladší dcera Mary. Nebyly jí ani dva roky. Do hrobky ji rodina nechala uložit v cínové rakvi. V červenci 1812 zemřela za záhadných okolností její starší dospívající sestra Dorcas. Vypráví se, že na ni byl otec nesmírně zlý, dokonce ji snad zneužíval a sprovodila se ze světa sama držením hladovky.  

Když byla během jejího pohřbu hrobka otevřena, rakev s Marií stála v rohu vzhůru nohama. Předpokládalo se, že je to dílem odplaty neznámého mstitele, kterému plukovník ublížil. Schránku s ostatky Marie uložili hrobaři na původní místo, těžké kamenné dveře pečlivě zavřeli a opatřili pečetí.

Video ukazuje, jak vypadá dnes hrobka a vypráví jednu z verzí příběhu:

Zdroj: Youtube

Ani pečeť nestačila  

Zubaté s kosou se v plukovníkově domě zalíbilo. Ještě téhož roku v srpnu vydechl naposledy sám kruťas Chase, ač není vyloučeno, že si na život sáhl sám a „smrtka“ v tom byla nevinně. Scénu pro jeho pohřeb by filmaři měnit nemuseli: hřbitov, otevření hrobky a zpřeházené rakve, včetně té dřevěné. Jen jeho těžkou kovovou rakev muselo při pohřbu nést několik mužů.

Nejsou nalezeny žádné stopy násilného vniknutí, pečeť není porušená. V místě sice dochází k nepatrným otřesům půdy, občas k záplavám. V hrobce ale nejsou objeveny žádné praskliny a těžké kovové rakve by sotva plavaly. Všechny ostatní hroby na hřbitově jsou v pořádku.

Hrobníci rakve opět srovnají, kamennou desku vchodu pevně usadí a znovu zapečetí.

A rakve dál mění svá místa

Další dva pohřby příslušníků Chaseovy rodiny se konají krátce po sobě v roce 1816. Opět stejný obrázek: rozházené rakve. Tentokrát na nich ale leží ta s ostatky plukovníka! A příběh nevysvětlitelného pohybu schránek zesnulých začíná děsit místní obyvatele. Jedna žena tvrdí, že z hrobky slyšela vycházet příšerné zvuky, které vyděsily jejího koně tak, že měl kolem chřípí pěnu. Údajně se splašili i další koně a vrhli se do zátoky. A začalo se také šuškat, že s rakvemi skutečně někdo hýbe. Možná někdo, komu rodina ležela v žaludku.

Už za tři roky, v roce 1819, se na onen svět odebral další z Chaseů. Aby všem řečem učinil přítrž a zjistil co se děje, rodinného pohřbu se rozhodl zúčastnit sám guvernér Barbadosu lord Combermer. Na vlastní oči se přesvědčil, že ani jedna rakev nebyla na svém místě. Tři byly dokonce opřeny o zeď! Nařídil je urovnat a pro jistotu nechal dno hrobky posypat pískem, aby neznámý "zneuctívač" hrobu zanechal stopy. Vstup nechal zazdít a do čerstvé malty otisknul svůj pečetní prsten.

Prozíravý guvernér aneb konec hry

Avšak hrobka musela být znovu otevřena v dubnu roku 1820, kdy v ní měly spočinout ostatky dalšího příbuzného. Malta s otiskem guvernérova prstenu nebyla porušená a vše se zdálo být v pořádku. Byla odstraněna, ale kamenné dveře nešly otevřít. Zatlačit muselo několik silných mužů. Nakonec hrobku otevřeli a zjistili, že vchod zevnitř zatarasila plukovníkova rakev. Ostatní byly opět rozházené, ale v písku nebyly žádné stopy. Guvernérovi došla trpělivost a nařídil rakve uložit do země odděleně, a to na různých místech hřbitova.

Od té doby je hrobka prázdná a za kovovou mříží zůstal jen strašidelný příběh temných sil…

Zdroj: Youtube

Přibarvená historka, výmysl, nebo skutečná záhada? Příběh vzbudil dokonce pozornost i „otce“ Sherlocka Holmese, sira Arthura C. Doyleho. Vyjádřil domněnku, že v tom „má prsty“ magnetismus…  

www.historicmysteries.com, www.atlasobscura.com, thelittlehouseofhorrors.com