Ježíš Nazaretský je nejzobrazovanější postavou v celém západním umění. Má dlouhé vlasy, plnovous, delší nos a milé oči. Ve skutečnosti tato podoba pochází až ze 4. století a je inspirována obrazem císaře sedícího na trůnu z oltářní mozaiky kostela Santa Pudenziana v Římě.

Ježíš je zobrazený jako nebeský vládce světa a až nápadně se podobá vousatému Diovi. Vědci tak předpokládají, že byzantští umělci Krista namalovali jako jeho mladší verzi. Postupem času se vizualizace nebeského krále rozšířila a stala se standardním modelem.

Jak vypadal Ježíš Kristus

Biblické spisy se o Kristově vzhledu zmiňují jen okrajově. Joan Taylor, profesorka křesťanské a židovské historie na King's College London, si však dala práci a sesbírala archeologické památky a texty, jež se zmiňují o vzezření Židů v Judsku a Egyptě za Spasitelova života. Nezapomněla ani na mince a malby na egyptských mumiích.

Nejstarší umělecká vyobrazení Ježíše pocházejí z doby nejméně dvou století po jeho smrti. Malba z kostela v ruinách města Dura-Europos na Eufratu ho ukazuje jako krátkovlasého a oholeného. V řecko-římském světě 1. století byla holá brada a upravená kštice nezbytná. Obecná zanedbanost však byla jakýsi symbolem filozofů, jež raději přemýšlí o vyšších věcech než o holiči. Zarostlou tvář také nosili Židé. „Předpokládám, že Ježíš měl krátké vousy a stejně tak vlasy. Kdyby byly dlouhé, byly by znakem složení nazirejského slibu, který nařizuje, že po určitou dobu muži nesmí pít víno a stříhat si vlasy, aby si na konci tohoto období mohli oholit hlavu," říká Joan Taylor a doplňuje, že Ježíš rozhodně abstinentem nebyl, protože je v Bibli často kritizován za přílišné pití.

Oblečení

V mesiášově době nosili dlouhá roucha jen bohatí měšťané. Před „zákoníky, jež mají nejdůležitější místa v synagogách a na banketech" však kazatel varuje (Marek, kapitola 12, verše 38–39). Historička tedy předpokládá, že takové roucho on sám nenosil. Z biblických textů se lze dozvědět, že Kristus si oblékal plášť himation, kterého se dotkla nemocná žena (Marek, kapitola 5, verš 27). Pod ním měl tuniku dlouhou po kolena převázanou páskem táhnoucím se od ramene k lemu.

Spasitelovo oblečení však nebylo bílé. „Dokládá to text v 9. kapitole Marka," vysvětluje Taylor. „Evangelista vypráví, že Ježíšův himation se na hoře začal lesknout a byl intenzivně bílý. Před svým proměněním byl tedy obyčejným mužem s obyčejným oblečením." Kristus tak s největší pravděpodobností nosil nebarvenou vlnu.

Ježíšův vzhled

Podle profesorky Joan Taylor Ježíš vypadal podobně jako vyobrazení Mojžíše na fresce na zdech synagogy Dura-Europos ze 3. století. Byl krátkovlasý, s lehkým plnovousem, olivovou pletí a hnědýma očima. Měl přibližně 1,7 metru a i přesto, že byl hubený, měl jako bývalý tesař svaly.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.bbc.com, www.livescience.com