Vynález kola je jedním z nejvýznamnějších v celých dějinách techniky. Jakmile se k němu přidalo lano, objevila se kladka. První nástroj pro zvedání předmětů. Podle historiků se jednoduchá pomůcka používala již mezi 8. až 9. stoletím před naším letopočtem.

Revoluce ale přišla až s kladkostrojem. Kombinace pevné a volné kladky, případně několika párů umožnila uzvednout mnohem těžší břemena. Zatímco jeden muž dokázal na jednoduché kladce přemístit 50 kg, díky kladkostroji už to bylo až 250 kg.

Jeřáb ve starém Řecku

Další vylepšení přišlo v podobě rumpálů nebo navijáků a vrátků, jež nahradily ruční tahání lana. Toto spojení způsobilo, že člověk obsluhující 5 kladkostrojů mohl přes jeden vrátek zvednout až 1500 kg. Čtyři lidé u navijáku byli schopní přesunout 6 tun materiálu.

„Největším objevem Řeků ve stavební technologii je jeřáb," říká docent architektury z University of Notre Dame v Indianě Alessandro Pierattini. „Zatím není známo, že ho využívaly jiné civilizace. Navíc, od 6. století před naším letopočtem až do průmyslové revoluce se jeho princip téměř neměnil."

Dlouho se však předpokládalo, že se začal používat až kolem roku 515 př. n. l., Pierattiniiho výzkum ale naznačuje, že se s jeho předchůdci experimentovalo již a století a půl dříve.

Kladka a páka

„Bloky z raných chrámů v Isthmii a Korintu pocházející z let 700-650 př. n. l. a vážící 200-400 kg mají zvláštní rys. Ve spodní části a na jednom boku se nacházejí dvě drážky," říká Pierattini. „Za tyto prohlubně bylo zachyceno lano, takže nemohlo dojít k vyklouznutí kvádrů. Následně se materiál přesunul pomocí jeřábu na dřevěné válce, jež ho dopravily na místo určení."

Zdroj: Youtube

„Stavební práce zahrnovaly kombinaci pák a lan. Blok tak bylo možné umístit co nejblíže k jeho sousedovi, který již tvořil zeď," uvádí docent architektury. Podle něj jde o nejstarší zdokumentované použití páky v řeckém stavitelství v historii.

Zdroj:

www.news.nd.edu, www.ancientpages.com, www.ancientpages.com