Templáři představovali ve středověku naprostou elitu západního světa. Byli mocní a organizovaní. Jejich bohatství se zdálo nekonečné. I za jejich působení je proto provázely různé mýty a legendy. Měli například vlastnit Svatý grál, který měl být ukryt na Chrámové hoře v Jeruzalémě, kde Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu sídlili. Nicméně, samotní templáři se těmto pověstem nebránili.

Konspirační teorie se však postupem času nabalovaly. Místo toho, aby představovaly pozitivní PR a umocňovaly moc rytířského řádu, začaly ho likvidovat. Templáři byli obviňováni z kacířství, z uctívání temných bohů a ze sodomie. Nakonec přispěly k tomu, že je francouzský král Filip IV. nechal zcela vyhladit.

Templářské tunely

Ráno v pátek 13. října 1307 začalo rozsáhlé zatýkání templářů v celé Francii. Historici však předpokládají, že někteří jedinci, pohybující se po celé Evropě, o plánovaném útoku věděli a měli čas se ukrýt. Právě rozsáhlý podzemní komplex Cayntonských jeskyní měl být jedním z jejich útočišť.

Nachází se nedaleko obce Shifna britského hrabství Shropshir severozápadně od Birminghamu pod lesem a zemědělským polem. Měl vzniknout přibližně před 700 lety. Za otvorem, kterým se pohodlně protáhne jen menší člověk, se nachází chodby, výklenky a místnosti připomínající chrámy.

„Archeologové věří, že původní účel tajných tunelů bylo chránit poutníky na cestě do Jeruzaléma. Jsou plné skrýší a pravděpodobně zde také probíhaly bohoslužby," říká americký novinář Brett Tingley. Jeskyně však byly hojně využívány i před templáři. „Místní pověsti vypravují, že prostory využívali také druidové během svých pohanských rituálů v období slunovratů."

Náhodný objev

Majitel pozemku o síti tunelů vydlabaných v pískovci asi metr pod zemí věděl. Nechal je však zahradit, aby zabránil vandalům a vyznavačům černé magie v přístupu. I přesto se však na internet dostalo video, které jeskyně zachycuje. To viděl fotograf Michael Scott. Rozhodl se, že komplex najde.

Zdroj: Youtube

„Plahočil jsem se lesem i polem a málem jsem to místo přešel," popsal deníku The Sun. Nakonec se však do jeskyní nenápadnou králičí norou protáhl. A doslova spatřil jiný svět. „Je to fascinující. Je tam naprosté ticho a sucho. Tento podzemní chrám je v dokonalém stavu," popsal.

Zdroj:

www.bbc.com, www.extrastory.cz, www.enigmaplus.cz, www.blesk.cz