daviscenter.fas.harvard.edu, www.biography.com, www.smithsonianmag.com

Kateřina Veliká byla provdána za muže, kterého téměř neznala. Navíc do země, která jí nebyla domovem. 

Jak vypadala Kateřina Veliká a její milenci?

Přesto se Kateřina Veliká stala nejmocnější ženou tehdejšího světa. Dokázala sesadit svého manžela z postu vládce a sama převzít moc nad zemí, kde žila. Vládla v době, jež byla zlatým věkem ruských dějin. 

Stejně zajímavý byl také Kateřinin milostný život. Po odstranění svého manžela si vydržovala mnoho milenců. V tomto směru byla stejně úspěšná jako králové a císaři, střídající rychle své milenky.

Za svůj život měla více než 20 milenců. Některé pro potěšení, jiné z politických důvodů. 

Kdo přesně byli muži, které si mocná vládkyně vpustila do své ložnice? Díky moderní technologii se nyní můžete Kateřině a jejím milencům podívat do tváře.

Podívejte se na dokonalé portréty stvořené umělou inteligencí

Jejím prvním mužem byl Petr, svého času holštýnsko-gottorpský vévoda. Seznámili se, když Kateřině bylo pouhých 16 let. Vévoda byl chatrného zdraví a ani jeho duševní stránka nebyla zcela v pořádku. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

S Kateřinou měli dvě děti, syna Pavla a dceru Annu Petrovnu. Ta však zemřela v poměrně útlém věku.  

Petr byl velkým milovníkem žen. Své milenky neskrýval. Ani Kateřina však v tomto směru nebyla svatá. Ve svých pamětech zpochybnila otcovství Petra u jejich syna. Spekulovalo se, že Pavlovým otcem byl ve skutečnosti Sergej Saltykov, jedna z Kateřininých nezávazných mileneckých avantýr.

Ještě před tím, než se Kateřina stala císařovnou, měla několik milostných afér. Tajně se scházela s polským šlechticem a diplomatem Stanisławem Augustem Poniatowskim, který jí byl také velkou oporou při nástupu k moci. Zastával proruský postoj a Kateřina mu následně oplatila svůj vděk dopisem, ve kterém podpořila jeho nástupnictví na polský trůn. 

Dalším z řady jejích milenců byl Grigory Orlov. Dělostřelecký důstojník sloužící v Petrohradě. Orlov hrál velkou roli také při státním převratu, během kterého byl sesazen císař Petr. 

V okamžiku, kdy se Kateřina chtěla zbavit Orlova, přišel na řadu Alexander Vasilčikov. Šlechtic a voják, který pomohl odstranit Orlova nejen z císařovnina lože. 

Vasilčikov "vlastnil" veškeré výsady císařovnina milence, přesto musel dodržovat jistá pravidla. Bez souhlasu Kateřiny nemohl opustit palác a musel být císařovně neustále k dispozici. Sám se pak ve svých pamětech nazval pouhým "mužským koktejlem" mocné Kateřiny.

Dalším z Kateřininým milenců byl i Grigory Potěmkin. Muž z chudé rodiny, jenž studoval na univerzitě v Moskvě a narukoval do ruské armády. Jeho slabost pro hazard ho však přivedla k dluhům a vyloučení z armády. 

Kníže Platon Zubov se s Kateřinou seznámil v jejích 60 letech. Jemu bylo pouhých 22 let. Svého milence císařovna odměnila titulem knížete a byl významnou součástí jejího dvora.