Problém neschopnosti dát svému choti dědice ovlivnil nejen její osobní život, ale měl i politické důsledky a přispěl k zahájení revoluce.

Svatební noc – věc veřejná

Podle historických záznamů se Marie Antoinetta provdala za Ludvíka XVI. v roce 1770, když jí bylo pouhých 14 let. Obřad i oslava po něm byly opulentní, jak všichni očekávali. Ale ve Versailles bylo zvykem, že královi dvořané doprovázeli novomanžele do jejich ložnice, kde bylo jejich prvotní milostné počínání vystavené na odiv. A pokuste se poprvé milovat před zraky publika! Je jasné, že obecenstvo příliš nepřispělo k rozdmýchání vášně!

Přestože manželství Ludvíka a Marie Antoinetty trvalo dlouho, manželé nemohli mít téměř deset let děti. Tento problém byl pro královskou rodinu významný, protože potřebovala dědice trůnu, který by zajistil její dynastii a politickou stabilitu.

Problémy z ložnice se dostaly ven do pařížských ulic

Marie Antoinetta byla tím, co se dělo v její ložnici zklamaná. Byla ochotná a schopná svého manžela sexuálně přijmout, naopak se bála, že nepřijme on ji a ona bude s posměšky a hanbou poslaná domů do Rakouska. Alespoň tak jí hrozila její despotická matka Marie Terezie, která jí toto nebezpečí připomínala, kdykoli jen mohla. I tak bylo jasné, že v ložnici manželů není něco v pořádku, a to se samozřejmě záhy dostalo za brány versailleského dvora.

Posměšky nešetřily ani Ludvíka, ani Marii Antoinettu. Bylo předloženo mnoho teorií, proč nemohli počít dítě. Jednou z možností je, že panovnice trpěla zdravotním problémem, který ovlivnil její reprodukční systém. Někteří dokonce naznačovali, že Marie Antoinetta měla milostné pletky nebo byla neplodná. Jiná teorie naopak naznačuje, že příčinou problému mohl být Ludvík XVI., který měl problémy s intimitou a několik let nebyl schopný naplnit manželství.

Zdroj: Youtube

Jak problém řešit

Po Paříži se objevovaly letáky zesměšňující Ludvíkovu bezmocnost, která zpochybňovala i jeho panovnické schopnosti. Podle historičky Antonie Fraserovéměl Ludvík XVI. sexuální problém, nejspíše fimózu, která mu sedm let bránila v konzumaci manželství". Tento stav, což je stažená předkožka, která může způsobovat bolest při pohlavním styku, mohl Ludvíkovi ztížit nebo dokonce znemožnit normální sexuální vztah s manželkou.

Faktem je, že Ludvík byl těstovitý a asi neměl moc zájem o intimity. Více než jeho krásná mladá žena ho fascinovaly zámky, jazyky a lov. Když neklidná a znepokojená Marie Terezie poslala svého syna Josefa, aby obhlédl ložnici její dcery, oznámil, že jsou oba jen naprosto nešikovní a neschopní. Ludvík však svůj problém řešit odmítal, a i když by mu operace zřejmě pomohla, nechtěl ji. Někteří historikové tvrdí, že nakonec zákrok podstoupil, ale neexistují skutečné důkazy.

V roce 1774 nastoupil Ludvík XVI. na francouzský trůn jako král, ale stále neměl dědice, kterému by mohl předat korunu. Vedlo to k politické nestabilitě a nejistotě, protože obyvatelé Francie se obávali, co se stane, pokud král zemře bez nástupce.

Neschopnost královského páru zplodit dědice přispěla k již tak rostoucí nespokojenosti francouzského lidu, který se potýkal s hospodářskými těžkostmi a politickým útlakem. Mnozí považovali monarchii za symbol rozmařilosti a nadbytku a problém bezdětného páru jejich nespokojenost jen prohloubil. Nepřímo tak odstartoval Francouzskou revoluci.

Zdroje: history.howstuffworks.com, www.biography.com, en.chateauversailles.fr