Toto nečekané spojení mezi dvěma starověkými civilizacemi vyvolalo v archeologické komunitě vlnu vzrušení a spekulací.

Neobvykle vyspělá civilizace

3 700 let stará babylonská tabulka, pojmenovaná jako Plimpton 322, byla objevená v Mezopotámii, která byla kdysi kolébkou civilizace. Její složitě popsané znaky klínovým písmem odhalují složitou matematickou tabulku, která ukazuje úroveň matematické propracovanosti, jaká byla v té době dosud neznámá. Vědci byli ohromeni pokročilými výpočty a geometrickými vzorci, které tabulka obsahuje. Nakonec se ukázalo, že mezopotámská civilizace předběhla Řeky v objevu trigonometrie o více než 1 000 let.

Když odborníci obsah tabulky rozluštili, začala se rýsovat zajímavá hypotéza. Někteří odborníci se dokonce domnívají, že matematické poznatky obsažené v babylonském artefaktu mohou objasnit metody, které staří Egypťané používali při stavbě svých ikonických pyramid. Dokonce jsou někteří vědci přesvědčeni, že babylónská metodika by mohla obsahovat poučení pro současné matematiky.

Ostatně, na toto téma vzniklo mnoho hypotéz a předpokladů.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Existuje zde vzájemná inspirace

Paralely mezi geometrickou přesností pyramid a matematickou zdatností Babyloňanů vyvolávají zajímavé úvahy. Mohli se Egypťané inspirovat svými mezopotámskými protějšky? Využívali matematické principy předávané obchodními cestami a kulturními výměnami? Přestože přesná souvislost mezi babylonskou matematickou tabulkou a konstrukčními technikami používanými při stavbě pyramid zůstává ve fázi spekulací, lákavá možnost mezikulturní výměny znalostí stále fascinuje nejen vědce, ale i veřejnost.

Začínají se objevovat teorie, podle nichž mohli Egypťané převzít určité matematické koncepty, aby dosáhli pozoruhodné přesnosti a vyrovnanosti pyramid.

Tabulka Plimpton 322 byla objevená na počátku 20. století v dnešním Iráku a dodnes neznáme její funkci. Jsou na ní zobrazeny čtyři sloupce a 15 řádků s čísly v klínovém písmu psaném v základně 60 neboli sexagesimální soustavě.

Může být tato hypotéza aspoň trochu pravdivá?

Tento objev je tedy připomínkou vzájemné propojenosti starověkých civilizací a trvalého odkazu lidské vynalézavosti. Záhadné technické výkony starých Egypťanů nás nepřestávají fascinovat a toto nečekané spojení s Babylónem nabízí lákavý pohled na jejich možné inspirační zdroje.

Například doktor Daniel Mansfield z univerzity v Sydney tvrdí, že jeho výzkum odhalil skutečný význam tabulky. Výsledky vyšly časopise Historia Mathematica a dle doktorových slov „odhalil, že Plimpton 322 popisuje tvary pravoúhlých trojúhelníků pomocí nového druhu trigonometrie založené na poměrech, nikoli na úhlech a kružnicích. Je to fascinující matematické dílo, které prokazuje nepochybnou genialitu," pokračoval Mansfield. Výpočty mohly být použité pro architektonické výpočty při stavbě pyramid nebo jiných staveb.

Zvědavost stále neutichá

Zatímco záhady pyramid přetrvávají – a zřejmě budou navždy, jedno je jisté: záhadná babylonská matematická tabulka zažehla jiskru zvědavosti, která nás možná přiblíží k pochopení tajemství, jež se skrývají v nadčasových kamenech těchto majestátních staveb.

Babylonská matematická tabulka, nečekaný průvodce na této cestě za poznáním, nás vybízí, abychom se chopili minulosti a snažili se odhalit tajemství, která nám po tisíciletí unikala.

Může tato babylonská matematická tabulka skutečně skrývat tajemství stavby egyptských pyramid? To ukáže jen čas a další výzkum, ale lákavé možnosti, které tento pozoruhodný artefakt odhaluje, stále podněcují představivost vědců i snílků.

Zdroje: www.newsweek.com, sk.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322, personal.math.ubc.ca, dml.cz